Деловна имиграција, дозвола за престој и постојан престој

Дозвола за престој
во Европа

Дозвола за престој во Европската унија
за вас и вашето семејство

Деловната имиграција е процес на легална селидба во Европа со цел развој на бизнисот и еден од најчестите начини за добивање дозвола за престој во Европа. Во Словенија, ова вклучува регистрација на правно лице, инвестиции или други активности, добивање дозвола за престој во Словенија, која исто така е работна дозвола во вашата компанија. Бизнисменот кој добил дозвола за престој врз основа на својот бизнис подоцна има право на обединување на семејство, на бенефиции, на барање постојан престој, а потоа и на државјанство. Ги има речиси сите придобивки од европски жител. 2TM има искуство во деловна имиграција од 2015 година и обезбедува целосна поддршка.

Дозволата за престој ви дава на вас
и на вашето семејство право да:

Живеете во Европската унија

Слободно дда патувате во земјите
на Шенген

Да имате квалитетна медицинска
нега и услуги за целото семејство според програмата
Задолжително осигурување

По 5 години престој добивате
постојан престој, и по 10 години –
државјанство

Имате социјална поддршка
од државата

Стекнувате престижно образование
во земјите на ЕУ

 

Пакет понуди за граѓаните на Србија,
Северна Македонија, Босна и Херцеговина

“Стандарден пакет ”

2 500

Вклучува: регистрација на компанија + дозвола за престој за главниот апликант

“Семеен конструктор”

2 500 +

Основната цена останува иста – Стандарден пакет услуги.
Конечната цена на пакетот зависи од составот на вашето семејство. Ние ќе ви помогнеме да одлучите за изборот на основата за секој член на семејството и ќе ве советуваме кој пат е најсоодветен и најбрз за вас. При изборот на основата за дозвола за престој за секој член на семејството, се пресметуваат вкупните трошоци за услуги за целото семејство.

Можете да изберете:

Обединување на семејството
Важно! Откако двајцата родители ќе добијат дозвола за престој, децата добиваат право на предвремено обединување без да го чекаат првиот апликант за двегодишен престој во Словенија.
500 € / човек
Дозвола за престој врз основа на вработување
Ако имате диплома за високо образование, вашиот брачен другар има право да најде работа во вашата компанија врз основа на диплома.
Нема потреба да чекате 2 години престој во Словенија на главниот (прв) апликант.
1000 €
Дозвола за престој за ученици од основна школа
Ако вашето дете / деца имаат 6 години или повеќе, ние ќе го запишеме во основна школа во Словенија. Дозволата за престој ќе се заснова на основна школа.
Нема потреба да чекате 2 години престој во Словенија на главниот (прв) апликант.
460 € / дете
Дозвола за престој за средношколци
Според словенечкиот образовен систем, по 9 -то одделение, сите деца го менуваат основна школа за средно училиште или го продолжуваат своето образование во средно стручно училиште. Ние ќе ви помогнеме да изберете образовна институција во Словенија според вашата возраст и ќе ви помогнеме да добиете дозвола за престој врз основа на вашето образование.
Пакет на услуги по избор
Дозвола за престој за дете постаро од 18 години
Секој возрасен член на семејството, без оглед на возраста, има право да се запише во образовна институција во Словенија. Ние ќе ви помогнеме да изберете образовна институција според образованието на детето и избраната програма и да го запишете на виша школа или факултет. Ние ќе ви помогнеме да добиете дозвола за престој врз основа на вашите студии.
Пакет на услуги по избор

Цени за
специфични услуги

Прва деловна дозвола за престој
Веќе имате компанија во Словенија, но не сте аплицирале за дозвола за престој, и сега е време да се преселите. Ние ќе ви помогнеме да го одредите начинот за добивање дозвола за престој врз основа на состојбата на вашата компанија, ќе поминеме низ постапката за добивање дозвола за престој со вас.
1000 €
Прва дозвола за престој врз основа на вработување
Имате диплома за високо образование и сте добиле понуда од словенечки работодавач, но немате јасна постапка за добивање дозвола за престој и документи, а компанијата во која сте вработени никогаш не вработила странци. Со цел да го забрзаме процесот и да ги намалиме вашите финансиски трошоци, ние ќе ви помогнеме да изготвите / проверите договор за вработување, да се договорите за кандидатура со Словенечката служба за вработување, да ја добиете вашата прва дозвола за престој во Словенија врз основа на вработување.
1000 €
Регистрација на компанија (без дозвола за престој)
Мора да регистрирате компанија во Словенија. Вашиот бизнис не вклучува итна транзиција кон постојан престој и не ви е потребна дозвола за престој. Ние ќе ви помогнеме да регистрирате правно лице и да направите се што е потребно за да вашата компанија почне со работа. Секогаш можете да се вратите подоцна за да аплицирате за дозвола за престој.
1500 €
Сина карта
Имате уникатно образование и одлично искуство за кое е заинтересиран словенечки работодавач. Имате понуда од вашиот работодавец и мора итно да ги решите сите организациски прашања поврзани со вашето вработување во согласност со Директивата на ЕУ 2009/50.
Ние ќе ви помогнеме да ја нострифицирате дипломата, да изготвите / проверите договор за вработување, да се договорите за кандидатура во Словенечката служба за вработување, да ја добиете вашата прва дозвола за престој во Словенија како единствен специјалист.
1300 €
Обединување на семејството на сопственикот на Сината карта
Брачен другар и малолетни деца на странец кои аплицираат за сина карта имаат право на предвремено обединување без да чекаат за минималната должина на престојот во Словенија. Ние ќе ви помогнеме да ги комбинирате сите процеси во едно и да го забрзате патувањето во Словенија за целото семејство.
250 €/човек

Дополнителни
услуги

(Несудски) превод на словенечки јазик 25 € по страница
Судски превод од судски преведувач По цена на судски преведувач
Регистрација на самостални претприемач 500 €
Правна адреса 30 € / месец
Виртуелна канцеларија 30 € / месец
Обновување на дозволата за престој (ако сте добиле претходна дозвола за престој кај нас) 400 €
Обновување на дозволата за престој (ако аплициравте кај нас за прв пат) 500 €
Подготовка и поднесување документи за постојан престој (со претходна проверка на услови) 500 €
Подготовка на документи за добивање дозвола за престој во случај на промена на основата 500 €
Запишување во основно училиште + дозвола за престој за ученик 460 €
Наоѓање ментор за запишување докторски студии 700 €
Нострификација на диплома (на пример, за вработување)
* бара претходен договор за специјализација
500 €
Придружба до државни институции со преведување (само Љубљана) 50 € /сат
Добивање даночен број за поединец или добивање дупликат во случај на загуба. Рок 14 дена (без посета на даночната управа) 50 €
Добивање матичен број во Словенија 50 €
Отворање ЛИЧНА банкарска сметка за оние кои веќе имаат дозвола за престој во Словенија 100 € (1 посета на банка)
Помош при отворање банкарска сметка за веќе регистрирано правно лице 100 € (1 посета на банка)
Онлајн преведување – на пример, за разговор при упис на факултет 50 € /сат
Пријавување за детски додаток во Словенија 100 € /1 дете
Помош при запишување во градинка 200 € /1 дете
Пријава во студентската служба 50 €
Помош за добивање картичка Урбана за јавен превоз во Љубљана 50 €
Барање на сместување
* услугата е достапна само по претходен договор со канцеларија на 2TM
Изнајмување за еден месец
Барање соба во студентски дом 150 €
Пријавa на приемен испит 60 €

Преселбата во Европската унија
има многу предности:

 • Брза регистрација на компанија,
  која трае просечно 5 работни дена
 • Висок квалитет на живот
 • Безбедна земја со ниска стапка
  на криминал
 • Бесплатно образование
  и пристојна иднина за вашите деца
 • Развиен систем за социјално осигурување
 • Поволна клима
 • Лесно прилагодување
 • Развиена и моќна економија

Времетраење на добивање дозвола за престој
и период на важење

Дозволата за привремен престој мора да се обнови неколку пати во рок од 5 години. По 5 години живот во Европската Унија, доколку редовно сте плаќале даноци и не сте го прекршиле законот, имате право да аплицирате за постојан престој. Со статус на постојан престој, ги имате истите права како и граѓаните на земјата, освен можноста за гласање и купување недвижен имот. По уште 5 години имате право да аплицирате за државјанство.

Пријавете се
за дозвола за престој во Европската унија!

Ве моламе пополнете ги сите полињаПолитика за заштита на личните податоци

Напишите нам:

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х