Mogućnost zapošljavanja

Slobodna radna mesta 2TM

O preduzeću

Kompanija 2TM posluje u oblasti obrazovnih usluga. Glavno usmerenje je pomoć pri upisu na slovenačke obrazovne ustanove i pri dobijanju boravišne dozvole na osnovu studiranja.

Koga želimo u kompaniji:

  • Poštene i odgovorne kolege.
  • Stručnjake sa radnim iskustvom koji znaju da brzo i profesionalno obave postavljene zadatke.
  • Ljudi sa visokim obrazovanjem i kreativnim načinom razmišljanja, koji su spremni da traže nova rešenja.

Slobodna radna mesta u kompaniji.

Komercialista za zapadni balkan – m/ž

Opis poslova i zadataka: prodaja i marketing usluga kompanije, briga o kupcima i stručno savetovanje, priprema i zaključivanje ugovora, proverba i arhiviranje dokumenata, poznavanje tehnike prodaje i pregovaranja, odlične komunikacijske veštine, saradnja sa marketing službom, ostali zadaci prema uputstvima pretpostavljenog. Povremeni rad na terenu – učešće na sajmovima, prezentacije u inostranstvu.
Obrazovanje: ekonomija, menadžment, organizacija, južnoslovenska lingvistika
Trajanje radnog odnosa: po dogovoru
Radno iskustvo: 12 meseci
Potrebno obrazovanje:
– Nivo obrazovanja: visoko obrazovanje, stručno, univerzitet
– Oblast obrazovanja: ekonomija, menadžment, organizacija, južnoslovenska lingvistika
Alternativno:
– Nivo obrazovanja: srednješkolsko
– Oblast obrazovanja: ekonomija, poslovanje i upravljanje, menadžment, južnoslovenska lingvistika
Potrebno poznavanje jezika:
– SLOVENAČKI: tečno razumevanje, pisanje i govorenje
– SRPSKI: tečno razumevanje, pisanje i govorenje
– RUSKI
Ostali uslovi: samostalnost i istovremeno timski rad, samoinicijativnost,  ljubaznost i veselje u radu sa ljudima, odlične sposobnosti verbalne i pismene komunikacije, tačnost, dinamičnost i snalažljivost, pouzdanost i odgovornost, poznavanje rada na računaru (MS Office, upotreba interneta, FB).
Poželjno je poznavanje slovenačkog obrazovnog sistema.
Radno mesto se nalazi u Ljubljani.
Svoju prijavu sa CV pošaljite na [email protected].