Politika privatnosti i zaštita vaših ličnih podataka

Kompanija 2TM d.o.o (u daljem tekstu: kompanija) vodi računa o sigurnosti vaših ličnih podataka. Mi uzimamo kontakt informacije i neke lične podatke od lica koja posećuju sajt kompanije i žele da dobiju detaljnije informacije o uslugama kompanije i sa tim ciljem sa povezuju sa nama, popunjavajući onlajn obrazac na sajtu, putem elektronske pošte ili telefonskim pozivom.

1. Za obradu ličnih podataka naša kompanija primenjuje sledeće principe:

– kompanija prikuplja, obrađuje i čuva lične podakte na zakonit, ispravan i transparentan način;

– pre prijema ličnih podataka kompanija je definisala sve legitimne svrhe za njihovo prikupljanje, obradu i čuvanje; kompanija ne obrađuje podatke koji su nekompatibilni sa ovim ciljevima;

– sakupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka se vrši isključivo voljom i sa saglasnošću vlasnika odnosno subjekta tih ličnih podataka;

– u svrhu obrade ličnih podataka, kompanija uvek postupa u skladu sa obimom, prirodom, načinom i vremenom obrade i čuvanja ličnih podataka;

– sam subjekt podataka je odgovoran za validnost, tačnost i relevantnost ličnih podataka;

– lični podaci u obliku koji omogućava identifikaciju nosioca podataka, čuvaju se samo vreme i samo u meri koja je neophodna za obradu ličnih podataka;

– kompanija garantuje da će uništiti lične podatke nakon postizanja cilja obrade ili kada dobije zahtev za uništenje sa strabe subjekta ličnih podataka osim ako nas zakon ne obavezuje da te podatke i dalje čuvamo.

2. Kompanija prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke u sledeće svrhe:

– da obezbedi sredstva komunikacije sa kompanijom putem veb obrasca i drugih internetnih komukacionih sistema;

– da vrši ličnu i anonimnu analizu u skladu sa iskazanim interesima subjekta ličnih podataka o predmetu delatnosti kompanije;

– za zaključivanje i izvršenje ugovora sa subjektom ličnih podataka;

– za marketing usluga kompanije;

– da sprovodi ankete, kampanje i istraživanja;

– izrada internih statističkij izveštaja za ciljeve daljeg razvoja kompanije.

3. Koje vrste ličnih podataka prikuplja naša kompanija?

Većina onlajn resursa kompanije (veb stranica, Skype, Whatsapp, Viber, Facebook i drugi) mogu se koristiti bez otkrivanja vašeg identiteta. Ako se registrujete na veb stranici naše kompanije putem veb obrasca, ili komunicirate sa kompanijom putem internetnim komunikacionih sistema (Skype, Whatsapp, Viber, Facebook i drugi), elektronom poštom ili telefonom, ili koristite neki drugi način komunikacije, kompanija pita za vaše ime i prezime, vašu email adresu, broj telefona, ako vam odgovara neki drugi vid komunikacije, koji su vaši interesi u domenu poslovanja kompanije.

U slučaju da je vaš zahtev konkretniji i potreben su vam detaljne informacije, komapija traži i vaš datum/godinu rođenja, državu prebivališta, podatke o stečenom stepenu obrazovanja i, u skladu sa ugovorom, i druge dodatne informacije. Želimo da naglasimo da lista informacija koje prikupljamo može da varira u zavisnosti od veb komunikacionog sistema koji koristite.

Na kraju, uvek je vaša odluka da rešite koje informacije dajete kompaniji. Naša kompanije prikuplja isključivo delove ličnih podataka koje nam date dobrovoljno i direktno nama. U bilokojoj fazi, uvek smo tu da vas obavestimo tačno koje informacije su potrebne kompaniji, da bi vam pružila uslugu za koju se zanimate.

4. Kolačići

Kolačići su datoteke servisa podataka koje ubrzavaju stalni pristup našoj veb lokaciji. Kolačići čuvaju pojedinačna korisnička podešavanja koja korisnik odredi prilikom posete sajtu.

Ove datoteke se čuvaju na računarima i drugim uređajima koji se koriste za pristup veb lokacijama. Uvek možete da izbrišete ili onemogućite kolačiće u podešavanjima pretraživača.

5. Siguran pristup ličnim podacima u kompaniji

Za svu bezbednost podataka, uključujući i one koji se šalju preko veb lokacija, koristimo HTTPS protokol. Korišćenje SSL kriptografskog protokola obezbeđuje šifrovanje podataka na putu između servera i vašeg veb pretraživača.

Lični podaci klijenata Kompanije čuvaju se u elektronskom obliku na serverima u korporativnom skladištu koje je zaštićeno sistemima kontrole pristupa, sistemom revizije i antivirusnom zaštitom.

6. Statistička analiza

Sajt koristi alate za statističku analizu ulaznih podataka u cilju poboljšanja kvaliteta pruženih usluga.

– Informacije o poseti veb-sajtu čuvamo u takozvanim elektronskim evidencijama (log fajlovima) na veb serveru.

– U cilju prikupljanja i analize podataka na našoj veb stranici i maksimiziranja efikasnosti naših kampanja, naš sajt koristi eksterne analitičke usluge na mreži koje nude Google Inc., Yandex i Facebook.

Eksterni dobavljači usluga veb analitike čuvaju datoteke sa podacima o uslugama klijenta kako bi analizirali upotrebu sajta od strane posetilaca. Ako ne želite da ovi provajderi koriste informacije o vašim aktivnostima na našoj veb stranici, možete deaktivirati JavaScript u svom pretraživaču. Međutim, u ovom slučaju nećete moći da koristite eksterne izvore informacija objavljene na našoj veb stranici.

7. Eksterni izvori informacija

– Dobavljač kartografije Google Maps by Google Inc prikazuje interaktivne mape i uputstva za vožnju do naših kancelarija.

– Vidžeti naših stranica u društvenim mrežama Facebook i VKontakte prikazuju aktuelne informacije o temi sajta.

– Ikone sa linkovima do različitih društvenih mreža kao što su Facebook, Vkontakte, Twitter, Google+ i tako dalje.

– Linkovi ka sajtovima – hiperveze ka drugim sajtovima. Klikom na ove linkove prebacujete se sa našeg sajta direktno na treću lokaciju.

Korišćenje eksternih informacionih resursa je regulisano operaterima odgovarajućih resursa: veb sajta, društvene mreže, servisa i sl. Bez obzira na okolnosti i podatke preuzete sa naše veb stranice, spoljni operateri nemaju pristup ličnim podacima posetilaca našeg sajta.

8. Pretplata na newsletter

Mehanizam distribucije newslettera putem naše veb stranice vrši eksterni servis. U okviru ove usluge pružamo samo informacije navedene u trenutku prijave korisnika na newsletter, jer su ti podaci samo tehničke prirode, za slanje newslettera. Možete da otkažete pretplatu u bilo kom trenutku, samo kliknite na „Otkaži pretplatu“, koja je dostupna na kraju svakog našeg newslettera.

9. Mere predostrožnosti

U okviru rešenja donetih radi zaštite ličnih podataka, naši stručnjaci su sproveli i određene tehničke i organizacione mere zaštite od namerne ili nenamerne manipulacije podacima, neovlašćenog pristupa i izmene ili uništavanja informacija.

Prenos podataka našeg klijenta sa sajta se vrši preko šifrovanog komunikacionog kanala korišćenjem SSL sertifikata. Uređaji koji se koriste za čuvanje podataka opremljeni su sistemima za autentifikaciju, autorizaciju i reviziju zaposlenih, kao i zaštičeni zaštitnim zidovima i antivirusnim softverom.

Uprkos svim merama predostrožnosti, mora biti jasno – prenos podataka na mreži uvek sadrži određeni nivo bezbednosnih rizika. Informacioni paketi koji putuju od pošiljaoca do primaoca putem Interneta prolaze kroz nekoliko međusklopnih čvorova (računara). Nivo pristupa ovim gate-ovima određuju njihovi vlasnici. Upotreba ovakvih tehničkih rešenja stoga isključuje apsolutnu zaštitu prosleđenih informacionih paketa od pristupa treće strane.

Shodno tome, ako koristite Internet za prenos poverljivih dokumenata, takođe treba da budete svesni svoje odgovornosti da zaštitite prenete podatke.

Savetujemo vam da zaštitite svoje podatke od zloupotrebe šifrovanjem, lozinkama ili drugim sredstvima. Za slanje poverljivih dokumenata preporučujemo da koristite običnu poštu.

10. Vremenska ograničenja čuvanja ličnih podataka u kompaniji

Kompanije čuva čične podatke pet (5) godina od dana davanja saglasnosti nosioca podataka ili do datuma pismenog zahteva za brisanje podataka sa strane nosioca podataka.

11. Prenos ličnih podataja trećim licima

Kompanija ne otkriva stečene lične podatke, osim u slučajevima kada to nalaže zakon. Ovo uključuje zahteve računovodstvenog upravljanja i slučajeve u kojima subjekt ličnih podataka ovlašćuje lice da prenese lične podatke trećoj strani i/ili ovlašćenim predstavnicima kompanije – u potpunosti ili delimično. Ovlašćeni predstavnici kompanije prikupljaju, obrađuju i čuvaju lične podatke u skladu sa politikom Kompanije o zaštiti ličnih podataka.

12. Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje dajete kompaniji

Svaki vlasnik ličnih podataka ima pravo da dobije informaciju od kompanije o tome koje specifične lične podatke subjekta obrađuje i čuva. Subjekat ličnih podataka takođe ima pravo da kopira, ažurira i ispravlja lične podatke i da zahteva ograničenje obrade i čuvanja njegovih/njenih ličnih podataka. Subjekt takođe ima pravo da prenese podatke (u celini ili delimično) ili da ih izbriše iz baze podataka kompanije.

13. Kontakt u slučaju pitanja u vezi sa ličnim podacima

Da biste dobili dodatne informacije u vezi sa vašim ličnim podacima i da biste poslali sve poruke u vezi sa vašim željama da izvršite bilo kakve radnje vezane za podatke, kontaktirajte:[email protected].

Direktor kompanije Alexandr Polyakov
Company 2ТМ d.o.o.
Slovenija, Ljubljana
Dunajska cesta 106
+386 59 043 716