Na koji studijski program ste se upisali?
Upisao sam se na master studijski program “Arhitektura” na FGPA u Mariboru.

Zašto ste se odlučili da studirate u Sloveniji?
Na studiranje u Sloveniji sam se odlučio na osnovu utisaka prijatelja o samoj državi, a i na osnovu utisaka i komplimenata za kvalitet obrazovnog sistema Slovenije.

Gde ste čuli za 2TM?
Za 2TM sam saznao putem interneta.

Da li biste preporučili 2TM drugima i zašto?
Preporučio bih 2TM drugima zbog jednostavnije komunikacije sa fakultetskim ustanovama, te radi lakšeg bržeg prikupljanja potrebnih dokumenata.
Avgusta 2021