Zašto ste se odlučili za studije u Sloveniji?
Par godina unazad planirala sam upisati master studije van Srbije iz više razloga, no zbog posla kojim sam se bavila i koji je iziskivao dosta vremena nisam uspela da se posvetim procesu odabira i upisa na programe koji su me zanimali.
Sestra me je informisala o 2TM organizaciji i njihovim aktivnostima. Nakon upoznavanja sa njihovim radom i reputacijom shvatila sam da su pravo rešenje za moj problem. Dakle, dobra reputacija obrazovnog sistema i mogućnost upisa preko posrednika su bili presudni za moju odluku da studiram u Sloveniji.

Kakvo je vaše iskustvo sa studiranjem u Sloveniji do sada?
Nakon prvog semestra studiranja u Sloveniji mogu da kažem da su programski sadržaji i organizacija fakulteta prevazišli moja očekivanja. Pored toga država Slovenija zaista brine o svojim studentima i dosta ulaže u obrazovni sistem što se vidi iz raznih subvencija koje su odobrene studentima (jedna od glavnih je subvencija u prehrani).

Da li studirate na slovenačkom ili na engleskom jeziku? Sa kojim jezičkim problemima se susrećete tokom studija?
Studije su na slovenačkom jeziku (predavanja i vežbe). Stranim studentima je omogućeno da slušaju uvodno predavanjo iz svakog predmeta i konsultacije na engleskom jeziku. Ono što je interesantno je da profesorima nije toliko bitno kojim ćete jezijom komunicirati sa njima dokle god pokažete nivo znanja koji je za njih prihvatljiv i poželjan. Veliki broj profesora izlazi u susret studentima sa područja bivših jugoslovenskih država dozvoljavujući im da u početku komunikaciju ostvare i na nekom od jezika ovih država. Slušanje predavanja na slovenačkom jeziku u prvih mesec dana ume da bude zahtevno. U prvim mesecima imate organizovano od strane fakulteta kurseve za učenje početnog stepena slovenačkog jezika, što vam omogućuje da se lakše adaptirate na ovo govorno područje. Vremenom je sve lakše razumeti i koristiti jezik. Jedan od benifira studiranja u sloveniji jeste i mogućnost da se ovlada slovenačkim jezikom.

Zašto biste preporučili 2TM?
Moje iskustvo u saradnji sa 2TM je krajnje pozitivno. Zahvaljijući njihovom iskustvu i profesionalnoj odgovornosti uspela sam da upišem program koji mi je bio prva želja. Obezbedili su mi sve uslove za upis i boravak u Sloveniji. Sigurna sam da se nisam odlučila na saradnju sa njima danas ne bi bila student master studija u Sloveniji.
13.03.2020