Spajanje porodice i boravišna dozvola za decu

Spajanje porodice u Sloveniji

Spajanje porodice je postupak sticanja statusa rezidenta za članove porodice stranca sa ciljem zakonskog prava na zajednički život sa rođakom koji već ima status rezidenta ili je državljanin zemlje.

Spajanje porodice u Sloveniji dostupno je strancima koji imaju boravišnu dozvolu po bilo kojoj osnovi – posao, obrazovanje, sportska karijera, naučna aktivnost i drugi. Prema obnovljenom Zakonu o strancima, koji je stupio na snagu 2021 godine, postupak spajanja porodice stranog državljanina u Sloveniji može započeti nakon 2 godine boravka u Sloveniji.

Deca stranaca imaju pravo na spajanje bez čekanja na dvogodišnji period boravka u Sloveniji ako su oba roditelja u zemlji ili se istovremeno prijavljuju za boravišnu dozvolu. Takođe članovi porodice vlasnika plave karte u Sloveniji ( Blue Card EU), osobe sa stalnim boravkom, članovi porodice slovenačkog državljanina, kao neki i istraživači, zaposleni u visokoškolskim ustanovama, sportisti, imaju ovo pravo.

Ko su članovi porodice?

  1. suprižnik;
  2. maloletna deca.

U posebnim situacijama spajanje porodice može se izvršiti sa ostalim članovima porodice, ako posebne okolnosti to omogučavaju.

 

Spajanje sa decom u Sloveniji

Ako dete stranca napuni 6 godina u tekućoj kalendarskoj godini, pohađanje škole dok živi u Sloveniji za njega postaje obavezno kao i za lokalne školarce. To znači da od ovog doba deca stranca imaju svoju osnovu za dobijanje boravišne dozvole – na osnovu školovanja. Ova osnova im omogućava da dobiju boravišnu dozvolu bez pozivanja na period boravka roditelja u Sloveniji. Više o posebnostima slovenačkog školskog sistema i upisu dece u školu možete pročitati u ovom članku.

Postupak spajanja predškolske dece ima neke posebnosti. Pošto vrtić u Sloveniji nije obavezan, deca stranca pre nego što napune 6 godina nemaju svoju osnovu za dobijanje boravišne dozvole prilikom upisa u slovenački vrtić. Garantovan način dobijanja boravišne dozvole za predškolsku decu u Sloveniji je spajanje sa roditeljem / roditeljima.

Važno! Deca u Sloveniji imaju pravo na dečije dodatke i subvencije. Takve isplate ne dobijaju samo lokalni školarci i predškolci, već i deca stranca. Iznos i vrsta doprinosa za decu u Sloveniji zavise od različitih faktora – porodičnih prihoda, broja dece u porodici, vrsta obrazovnih institucija koje deca pohađaju (ili ne pohađaju). Na primer, država može nadoknaditi školarcima obroke u školi, a predškolcima deo troškova plaćanja vrtića.

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х