STUDIJE U SLOVENIJI

BESPLATNE STUDIJE
U SLOVENIJI

BESPLATNE STUDIJE
U SLOVENIJI


BESPLATNE STUDIJE

Za sve državljane Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kao i za sve građane EU osnovne i master studije u Sloveniji su besplatne. Ovo važi za sve državne fakultete i više škole, ali i za neke privatne fakultete na kojim postoje koncesionirani programi.

STUDIJE PO BOLONJI

Visoko obrazovanje u Sloveniji odvija se po bolonjskom sistemu. Osnovne studije traju 3 godine, master 2 i integrisane studije u trajanju 5-6 godina. Nakon master studija, studenti mogu upisati doktorske studije koje traju 3-4 godine. Takođe postoje dvogodišnje studija na višim školama, koje su orientisane na praktični rad. Jedini oblik studija koji u Sloveniji ne postoji su specialističke studije.

BEZ PRIJEMNIH ISPITA

Na slovenačkim fakultetima i višim školama prijemni ispiti ne postoje. Izuzetak su umetnički fakulteti, sportske akademije i arhitektonski fakultet.

OBRAZOVNE USTANOVE

Budući studenti mogu da izgrade svoju akademsku karijeru na nekom od 6 univerziteta, 40 samostalnih visokoobrazovnih institucija ili 49 viših škola. Slovenački univerzitetski gradovi su Ljubljana, Maribor, Kopar i Nova Gorica. Neke od viših škola nalaze se i u Celju, Velenju, Murskoj Soboti i Piranu. Napominjemo da su svi studijski programi akreditovani od strane Ministarstva za visoko školstvo, nauku i tehnologiju i pred zakonom svi imaju istu vrednost.

PRAVA STUDENATA

U toku studija, studenti imaju pravo jednom da obnove godinu ili eventualno da se prebace na neki drugi program na bilo kom univerzitetu ili fakultetu, odnosno da iskoriste dodatnu apsolventsku godinu. U slučaju pauze, studenti gube pravo na državne subvencije za gradski prevoz, bonove za ishranu i osnovno zdravstveno osiguranje.

STUDENTSKA RAZMENA

Svi studenti imaju pravo da koriste programe studentske razmene (Erazmus+) i da tako deo svojih studija provedu na nekom od partnerskih fakulteta u Evropi. Studenti koji se uspešno prijave na neki od programa dobijaju podsticaj u vidu stipendije, jer se na studentsku razmenu gleda kao na dragoceno iskustvo.

STUDENTSKI RAD

Za razliku od većine zemalja EU, svi studenti imaju pravo da rade u Sloveniji potpuno legalno preko studentskog servisa. Zarađeni novac sasvim je dovoljan da pokrije sve troškove studentskog života. Za mnoge buduće studente ovo će biti i prvo radnu iskustvo u EU.

EU DIPLOMA

Diploma stečena na bilo kom od slovenačkih fakulteta priznata je u EU i u skoro svim zemljama sveta, uključujući SAD, Kanadu u Australiju.

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Na slovenačkim fakultetima, a posebno na višim školama, veliki akcenat se stavlja na praktični deo nastave, koja se obično izvodi u firmama i preduzećima sa kojim fakultet ili viša škola imaju ugovor o saradnji. Potrebno je istaći da studenti dobijaju novčanu nadoknadu za rad obavljen na praksi, kao i da se veliki broj studenata zaposli u firmi ili preduzeću gde je imao praksu.

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х