Za vas smo pripremili tri paketa usluga. Izaberite paket koji vama najviše odgovara.

CENOVNIK:

STANDARD PAKET

1000€

PREMIUM PAKET

1500€

EKSKLUZIV PAKET

2500€

STANDARD PAKET

1000€

STANDARD PAKET 1000€

 • 1 rata: 500€
 • Izbor studijskih programa (do 3 programa), obrazovnih institucija i određivanje prioriteta.
 • Konsultacije (2 sata) o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 300€
 • Provera valjanosti dokumenata.
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 200€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • Uključene konsultacije telefonom, e-mejlom (2 sata).

PREMIUM PAKET

1500€

PREMIUM PAKET 1500€

 • 1 rata: 500€
 • Izbor studijskih programa (do 5 programa), obrazovnih institucija i određivanje prioriteta.
 • Konsultacije (5 sata) o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 500€
 • Provera valjanosti dokumenata.
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • Sudski overen prevod svih dokumenata potrebnih za upis i dobijanje boravišne dozvole (u skladu sa Ugovorom).
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 500€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • Dobijanje poreskog broja.
 • Pomoć pri regulisanju polise zdravstvenog osiguranja za studente (organizovana grupa studenata).
 • Konsultacije za pripremu i prevod CV-ja.
 • Konsultacije za pripremu i prevod motivacionog pisma.
 • Prioritetna prijava na kurs slovenačkog jezika.
 • Uključene konsultacije telefonom, e-mejlom, nenotarski (nezvanični) prevodi potrebnih dokumenata.
 • SIM-kartica jednomesečni pripejd.

EKSKLUZIV PAKET

2500€

EKSKLUZIV PAKET 2500€

 • 1 rata: 1000€
 • Izbor studijskih programa (do 5 programa), obrazovnih institucija i određivanje prioriteta.
 • Neograničene konsultacije o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 500€
 • Provera valjanosti dokumenata.
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi.
 • Sudski overen prevod svih dokumenata potrebnih za upis i dobijanje boravišne dozvole (u skladu sa Ugovorom).
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 500€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • Dobijanje poreskog broja.
 • Pomoć pri regulisanju polise zdravstvenog osiguranja za studente (organizovana grupa studenata).
 • Konsultacije za pripremu i prevod CV-ja.
 • Konsultacije za pripremu i prevod motivacionog pisma.
 • ONLINE kurs slovenačkog jezika (50 časova).
 • 4 rata: 500€
 • Registracija privremenog boravka.
 • Pomoć pri prijavi na studentski servis.
 • Prevoz od aerodroma / železničke ili autobuske stanice u Ljubljani.
 • Pratnja u administrativnu jedinicu prilikom dobijanja izdate dozvole za privremeni boravak.
 • Uključene neograničene konsultacije telefonom, e-mejlom, nenotarski (nezvanični) prevodi potrebnih dokumenata.
 • SIM-kartica jednomesečni pripejd.
 • Lični menadžer.

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х