Urbanizam


Urbanizam

  • Stepen: Osnovne studje (3 godine), Master (2 godine)
  • Jezik: slovenački
  • Za upis na program urbanizma potrebno je položiti prijemni ispit.

Program obučava studente da postanu stručnjaci u oblasti urbanističkog planiranja.

Nastavni plan obuhvata inženjerske i urbanističke predmete, arhitekturu, ali i društvene nauke. Program je blisko povezan sa osnovnim programom Arhitektura. Studenti uče da razvjaju i implementiraju nove arhitektonske elemente, kao i da prate savremene trendove u projektovanju.

Program posvećuje veliku pažnju praktičnim vežbama na kojim studenti razvijaju projekte koji ispunjavaju njihovu kreativnu vizju i daju tehničke parametre. Koristeći sopstveno znanje, studenti traže modernizacju i ravnotežu izmedu funkcionalnih, tehničkih i umetničkih komponenti urbanog dizajna.

Diplomirani studenti mogu da pronadu zaposlenje u kancelarjama za urbanizam. Takode mogu da rade kao dizajneri ili u drugim oblastima gdeje potrebno kreiranje prostornih planova.


Prijavite se na program!Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х