Urbanizam


Urbanizam

  • Stepen: dodiplomski (3 godine), master (2 godine)
  • Jezik: slovenački
  • Za upis u urbanistički program potrebno je položiti prijemni ispit.
  • Naziv: diplomirani inženjer arhitekta – urbanista

Program obučava studente da postanu stručnjaci u oblasti urbanog planiranja.

Studija obuhvata inženjerske i urbanističke planove, arhitekturu, ali i društvene nauke. Program je usko povezan sa osnovnim programom Arhitektura. Studenti uče da razvijaju i implementiraju nove arhitektonske elemente, kao i da prate savremene trendove dizajna.

Program posvećuje veliku pažnju praktičnim vežbama u kojima studenti razvijaju projekte koji zadovoljavaju njihovu kreativnu viziju i pružaju tehničke parametre. Koristeći sopstveno znanje, studenti traže modernizaciju i ravnotežu između funkcionalnih, tehničkih i umetničkih komponenti urbanog dizajna.

Diplomci se mogu zaposliti u biroima za urbanizam. Takođe mogu raditi kao dizajneri ili u drugim oblastima gde je potrebno prostorno planiranje.


Prijavite se na program!Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х