Предшколско образование во Словенија: Градинки

Општи информации

Предучилишното образование во Словенија не е задолжително. Постојат јавни и приватни градинки. Во сите јавни градинки програмите се акредитирани од страна на државата. Сопствениците на приватните градинки имаат право да креираат посебни програми, но мора и да ги акредитираат кај државните органи. Сите вопитувачи и помошни педагози мора да имаат соодветно педагошко образование и положен државен испит за да може да добијат дозвола за работа со деца. Секоја година персоналот од градинките оди на задолжителен лекарски преглед.

Photo: Designed by Freepik

Скоро сите градинки во Словенија работат од 06:00 до 17:00 часот.

Градинка може да се избере во кој било регион. Скоро секоја градинка има своја веб-страница, преку која родителите може да се запознаат со трошоците, и да пронајдат општи информации за градинката и за воспитувачите.  

На овој линк може да видите како изгледа пријавата за упис во градинка. Ако во избраната градинка има место, детето автоматски се запишува.  

Ако сакате детето да почне во градинка тековната година, најдобро е пријавата за упис да ја поднесете од почетокот на февруари до крајот на март. Ако нема слободни места во посакуваната градинка, родителите автоматски ќе бидат насочени на првата следна градинка, во која сè уште има слободни места.   

Известување за уписот, родителите добиваат во средината на април. Ако има повеќе пријави од слободни места, во мај и во јуни ќе бидат објавени дополнителни конкурси.

Старосни групи

Во Словенија децата се примаат во градинка со 11 месеци. Постојат вкупно 3 старосни групи:

  1. Првата група е од 1 до 3 години, во групата има од 9 до 12 деца;
  2. Втората група е од 3 до 4 години, во групата има од 12 до 19 деца;
  3. Третата група е за деца од 4 до 6 години, во групата има од 17 до 22 деца.

Цена на градинките

Цената во државните градинки значително се разликува од цената во приватните – од 350 до 600 евра месечно. Ако родителите запишат две деца, цената за второто дете ќе биде значително пониска.

Ако барем еден од родителите е даночен обврзник во Словенија и има пријавено постојано живеалиште, може да бара субвенција од државата, односно може да плати пониска цена. Висината на надоместокот зависи од вкупниот приход на семејството. За родителот да добие субвенција од државата, претходно треба да го исконтактира Центарот за социјална работа (Center za socialno delo).

Адаптација на детето во новата градинка

На почетокот, во текот на првите две недели, детето во градинката останува по еден час. Потоа, неколку дена останува до ручекот, по што со проценка и со одобрување на воспитувачите може да останува по цел ден.

Соработка со родителите

Во сите градинки во Словенија е организирана активна соработка со родителите, во групи или поединечно. Соработката се одвива во вид на консултации и состаноци. Родителите учествуваат и во подготовката на различни програми за децата, во планирањето на излетите и во нивната исхрана.  

Родителите имаат обврска на воспитувачите да им ги дадат сите неопходни информации по електронска пошта или по телефон. На огласната табла во градинката може да се видат сите неопходни информации за образовниот процес. Постојат и огласни табли, каде што децата оставаат пораки за своите родители, за тоа што сакаат како новогодишен подарок, а децата за возврат им подаруваат некој рачно изработен предмет кои сами го направиле во градинката.

Пример на распоред во една словенечка градинка.

Време Активности
5:30 (6:00) — 7:30 Надзор на децата и поврзување на децата преку игри
08:30 Појадок
7:30 до 15:30 Поединечни и групни игри во спортската сала, во собата за играње, на свеж воздух или на екскурзија
12:30 Ручек
13:30 Спиење
14:30 Ужина
15:30 до 17:00 (17:30) Надзор на децата и играње на свеж воздух или во собата за играње

 

Исхраната во градинките

На веб-страницата на секоја градинка, родителите може да го видат менито за цела недела за секоја старосна група поединечно. На менито секогаш како прилог стои и списокот на алергени, кои ги содржат определени јадења. Ако е некое дете алергично на некој вид храна, за тоа треба да се извести воспитувачот и менито за тоа дете ќе биде променет.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Нашата колешка Ламовец Мојца претставува бесплатни студии во Словенија, одговара на прашања и решава дилеми поврзани со студиите во Словенија.

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х