Информатиката во современото општество


Информатиката во современото општество

  • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години)
  • Јазик: словенечки
  • Звање: Диплома за социјална информатика

Целта на програмата е да ги едуцира студентите во областа на општествените науки, со широко познавање на методите за истражување на општествените науки и добро познавање на ИКТ со цел да можат да ја поврзат информатичката технологија со потребите на модерното општество.

Дипломирани студенти стекнуваат методолошко знаење за квантитативни и квалитативни методи на истражување, широко познавање на теоретски и методолошки концепти во општествените науки, важноста и употребливоста на ИКТ во современото општество и интеракциите помеѓу ИКТ и современото општество.

Оваа рамка вклучува знаење од социологија, организација, економија, претприемништво, политички науки, комуникација.

Дипломирани студенти имаат одлични можности за вработување, бидејќи таквото знаење е во голема побарувачка во различни сфери на бизнисот (информациски системи, бази на податоци, програмирање, компјутеризација, електронски услуги).


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х