Информатиката во современото општество


Информатиката во современото општество

  • Степен: Додипломски студии (3 години), мастер (2 години)
  • Јазик: словенечки

Целта на програмата е да ги едуцира студентите од областа на општествените науки, со широко познавање на методите за истражување на општествените науки и добро познавање на ИКТ со цел да може да се поврзе информатичката технологија со потребите на современото општество.

Дипломирани студенти се здобиваат со методолошко знаење за квантитативни и квалитативни методи на истражување, широко познавање на теоретски и методолошки концепти од областа на општествените науки, важноста и употребливоста на ИКТ во современото општество и интеракциите помеѓу ИКТ и современото општество.

Оваа рамка вклучува познавање на социологија, организација, економија, претприемништво, политички науки, комуникација.

Дипломирани студенти имаат одлични можности за вработување, бидејќи таквото знаење е во голема побарувачка во различни деловни сфери (информациони системи, бази на податоци, програмирање, компјутеризација, електронски услуги).


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х