Дизајн на материјал


Дизајн на материјал

  • Степен: Додипломски (2 години)
  • Јазик: словенечки
  • За да се запишете во програмата за архитектура, потребно е да го положите приемниот испит (портфолио)

Програмата нуди два модула: камен и метал и полимери. Во двата случаи, студиите се насочени кон практична и креативна работа. Комбинира професионално теоретско и практично знаење – овозможува употреба на теоретско знаење и научни методи при решавање на специфични проблеми во пракса. Студентите се обучени да решаваат различни проектни задачи и се однесуваат на независна и тимска работа.

Академската година вклучува предавања, семинари, лабораториски вежби (24 недели) и 10 недели (400 часа) практична обука во компании. Студентите добиваат теоретско знаење, рачни вештини и способности за време на студиите.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х