Упис на факултети и виши школи во Словенија, 2022/2023 година

Еден од највозбудливите периоди за сите ученици е поднесувањето на пријава и
документи за запишување на факултет. Словенечките универзитети започнуваат со прием на документи во февруари, а на
вишите школи во март. Ова е многу важно и неопходно е сите кандидати, коишто одбрале некоја од високообразовните
институции во Република Словенија да посветат повеќе внимание на оваа информација.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Зошто аплицирањето во првиот уписен рок е толку важно?

Сите места на факултетите и вишите школи во првиот пријавен рок се слободни. Со пријавувањето во првиот уписен рок ќе
имате најголеми шанси за успешно запишување на избраната студиска програма.

Пријавата се прави без документи, коишто се испраќаат дополнително.

Рокви за пријавување на факултетите во Република Словенија за академската 2022/2023
година

Универзитет Додипломски
студии
Прв рок
Додипломски
студии
Втор рок
Додипломски
студии
Трет рок
Додипломски студии
Пополнување на слободните места
Магистерски
студии
Универзитет во Љубљана 15 февруари

20 април
5 – 6 септември нема cептември февруари

jуни
Универзитет во Марибор 15 февруари

20 април
6 – 8 септември нема cептември март – маj,
jули – cептември
Универзитет во Нова Горица 15 февруари

30 март
1 мај

1 јули
1 август

1 септември
cептември февруари–март,
маj – jули,
aвгуст – cептември
Nova univerza 3 мај

24 јуни
19 август нема cептември мај-јуни

Додипломски студии Прв рок
15. февруари – 20. април
Додипломски студии Втор рок
5. – 6. септември
Магистерски студии
февруари – јуни

Додипломски студии Прв рок
15. февруари – 20. април
Додипломски студии Втор рок
6. – 8. септември
Магистерски студии
март – маj, jули – септември

Додипломски студии Прв рок
15. февруари – 30. март
Додипломски студии Втор рок
1. маj – 1. jули
Додипломски студии Трет рок
1. август – 1. септември
Магистерски студии
февруари – март, маj – jули, август – септември


Додипломски студии Прв рок
3. маj – 24. јуни
Додипломски студии Втор рок
19. августa
Магистерски студии
маj – јуниДодипломски студии Прв рок
15. февруари – 23. маj
Додипломски студии Втор рок
30. маj – 27. jули
Додипломски студии Трет рок
12. август – 5. септември
Додипломски студии Пополнување на слободните места
22., 23. септември
Магистерски студии
април – август, август – септември
Точните датуми се разликуваат од факултет до факултет, затоа ве молиме да ги проверите кај нашите менаџери.

Рокови за запишување на вишите школи во Република Словенија за академската 2022/2023 година

Прв рок 15 февруари – 18 март
Втор рок (за преостанатите места)
25-31 август

Испратете ни барање за консултации, со нас имате поголеми шанси за успешно запишување на посакуваната образовна установа!

Консултации со
стручњак

Побарајте консултации

Поднесете барање онлајн.
Квалификуван специјалист ќе ве контактира и ќе ве советува!

Дополнителни извори на комуникација

тел. +386 69 776 133

Поставете ни прашање


Политика за заштита на личните податоци

Дополнителни извори на комуникација

тел. +386 69 776 133

Нашата колешка Ламовец Мојца претставува бесплатни студии во Словенија, одговара на прашања и решава дилеми поврзани со студиите во Словенија.

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х