Майже половина словенців від 19 до 24 років навчалися у ВНЗ 2014/15 академічного року.

Згідно зі статистичними даними, 2014/15 академічного року 32% словенських абітурієнтів вступили на програми бакалаврату, причому 16% з них обрали напрямок бізнесу та адміністрування. Більшість (81%) вступила на очну форму, а середній вік студентів склав 20 років.

У системі вищої освіти спостерігається горизонтальний і вертикальний поділ студентів, що ним стурбована більшість держав, в тому числі, Словенія. Як наслідок, жінки і чоловіки вибирають різні сфери досліджень.

Так, минулого навчального року понад третина всіх абітурієнтів чоловічої статі поступили за напрямком «Техніка, технології будівництва і будівництво», тоді як дівчат на факультеті виявилося лише 8% від загальної кількості студенток, які подали заявки.

Схожа ситуація була зафіксована і за напрямком «Природничі науки, математика та інформатика». З-поміж всіх абітурієнток його обрали тільки 8%, а хлопців виявилося майже в два рази більше – 15% з усіх юнаків, що подавали документи поступили саме сюди.

Як повідомляють у Eurydice, заходи щодо зменшення гендерної нерівності у галузі вищої освіти спрямовані на запобігання горизонтального поділу. Більшість проектів зі стимулювання вступу на конкретні програми, таким чином, орієнтована на жінок, і рідко – на чоловіків.

Наприклад, 2014/2015 року на «Педагогічних науках та освіті вчителів» було зафіксовано 14% абітурієнток з усіх, що подавали документи, і лише 2% – юнаків-студентів по всій країні. Напрям «Здоров’я і соціальний добробут» обрали 13% всіх вступників дівчат і 6% – абітурієнтів-хлопців.

Серед найоднорідніших галузей за гендерним представництвом – напрям «Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і ветеринарія»: по 4% студентів обох статей, і напрямок «Послуги» – по 10% представників кожної статі.

Крім того, все частіше постає проблема вертикального розподілу, бо юнаків у вищих навчальних закладах в принципі стало менше, ніж дівчат.

За даними на 2014/2015 рік, 90% студентів це – громадяни віком 19-29 років. 34% дівчат цього віку навчалося в коледжах і університетах, серед юнаків того ж віку – тільки 24%.

Іншими словами, на 100 студентів у ВНЗ приходилося 143 студентки, або серед 83699 студентів 58% становили жінки.

Частка молодих людей, що навчаються у вищих навчальних закладах, зменшується.

2014/15 року 48% молодих людей у ​​віці 19–24 роки отримувало вищу освіту (слвн. Tercialno izobraževanje). За останні п’ять років їх кількість зменшилася на 12 496 чоловік.

Нові покоління стають менш численними, ніж були за попередні роки, і частка студентів також зменшується. Протягом останніх п’яти років вона знизилася на 1,33%.

На зменшення кількості студентів вищих навчальних закладів найбільше вплинуло зниження кількості студенток: частка юнаків у цей період залишалася майже незмінною (40%), а частка дівчат зменшилася з 63% до 56%.

Молодь у системі вищої освіти в 28 країнах ЄС.

Незважаючи на зменшення частки молодих людей, зафіксоване 2012/13 навчального року, за даними Євростату, 2014/2015 року таких було 60844 (для полегшення порівнянності між різними системами освіти тут враховані молоді люди від 20 до 24 років). За кількістю студентів того ж віку Словенія посіла перше місце, перевищивши середній показник в ЄС на 15,1% (майже 48% студентів).

Освітній рівень доведеться продовжувати підвищувати.

Освіта важлива як для сьогодення, так і для майбутнього. Рівень освіти дорослих – мірило людського капіталу і навичок робочої сили конкретного покоління.

Рівень освіти, відповідно до безперервного науково-технічного прогресу і інтенсивної глобальної конкурентоспроможності, повинен зростати, аби можна було крокувати в ногу зі зростаючим попитом на висококваліфіковану робочу силу.

Європейська стратегія розвитку на 2010-2020 роки поставила мету: збільшити відсоток 30-34-річного населення з вищою освітою до 40%.

Відтоді частка такого населення постійно збільшувалася: з 2010 по 2014 роки вона зросла з 34% до 38%. Словенія перевищила цю мету на 1% ще торік (41%).

Коли вперше ступив у доросле життя.

З початком отримання вищої освіти багато-хто вперше в житті полишає рідну домівку. 2014/15 навчального року 60% всіх студентів словенських вищих навчальних закладів навчалося в інших регіонах, а не в районі свого постійного мешкання. Серед студентів університетів ця частка становила 35%. Вони були сконцентровані переважно в двох областях: 60% всіх словенських студентів навчалося в Центральній Словенії, 21% – в Подравському регіоні.

86% словенських студентів, що навчаються у Центральній Словенії, там само і мешкало. У Подравському регіоні цей показник становив 76%.

Обмін студентами між двома регіонами нерівний: до Любляни 2014/15 навчального року поїхало навчатися 21% студентів з Подравського регіону, а в протилежному напрямку – тільки 3% студентів.

Подравський регіон обирали, як правило, студенти з Помур’я (52%) і Карінтії (44%). З-поміж інших регіонів найпоширенішим вибором місця навчання була Центральна Словенія. 47% студентів-вихідців з Примор’я і Краса вирушило вчитися до Центральної Словенії. 43% залишилося навчатися вдома, в рідній області.

Словенія як місце отримання вищої освіти особливо цікава студентам з держав колишньої Югославії та інших сусідніх країн. За даними ЮНЕСКО, Словенія 2014/2015 навчального року прийняла на навчання 2563 іноземних студентів. Вчитися за кордон виїхало 2695 словенських студентів. Більшість з них обрало Австрію, Велику Британію, Німеччину, Італію і США.

Джерело: stat.si