Студентський сервіс: посередник між студентом і ринком праці.

Студентський сервіс – це агентство збору інформації (.. за телефоном, електронною поштою, звичайної пошти і факсу) щодо осіб / студентів, які шукають роботу; підприємств / працедавців і можливостей працевлаштування. Крім того, організація займається видачею направлень на роботу своїм учасникам, виставленням і відправленням рахунків роботодавцям, нарахуванням заробітної плати (тисячі дрібних платежів за день), проведенням концесійних виплат, стягненням заборгованостей і розв’язанням суперечок поміж здобувачами і підприємствами. Студентський сервіс має безліч офісів по всій Словенії. Для учнів це – єдиний спосіб знайти роботу в державі, зберігши студентський статус. На можливість працевлаштування не впливає громадянство: і словенці, і іноземці можуть брати участь у ярмарку вакансій.

Подальший опис побудовано на основі даних з електронною Студентського сервісу, найбільшого студентського сервісу. Умови реєстрації і права студентів є єдиними для всіх студентських сервісів.

Як стати членом студентського сервісу?

Через веб-сайт або в офісах, розташованих по всій Словенії.

Для вступу потрібні:

посвідчення особи,

номер банківського рахунку,

податковий номер,

доказ статусу (підтвердження про зарахування на поточний / навчальний рік або студентський квиток, або квиток особи, яка отримує середню освіту (середня школа, гімназія і т. д.) з наклейкою, що засвідчує зарахування на поточний рік).

Якщо член студентського сервісу є заочним студентом або учнем середньої школи, гімназії і т. д., потрібно підписати заяву про такий спосіб навчання.

Як продовжити членство в студентському сервісі?

Членство в студентському сервісі можна подовжити, зареєструвавши профіль в ел. офісі (e-poslovalnici https://www.studentski-servis.com/ess/index.php), і, увійшовши до нього, натиснути на вкладку «Подовжити статус».

Також потрібно надати доказ про наявність статусу студента, яке може бути представлено у вигляді:

довідки про зарахування на наступний навчальний рік;

студентського квитка або квитка учня середньої школи, гімназії і т. д.;

Дозвіл на роботу в якості студента (napotnica)

Направлення на роботу в якості студента (napotnica) – це дозвіл на роботу через студентський сервіс, яке завжди потрібно отримувати перед початком роботи. В іншому випадку – трудова діяльність вважається нелегальною. При проходженні перевірки відповідальність несе як працівник / студент, так і роботодавець.

Напрямок можна замовити в ел. офісі (e-poslovalnici), ел. поштою або взяти особисто в одному з міських офісів.

Замовляючи напрямок, потрібно повідомити наступні відомості: ім’я і прізвище, дату народження, найменування роботодавця, характер трудової діяльності, дату початку і закінчення роботи.

Як знайти роботу?

Список вакансій з щоденним оновленням доступний на сайті.

У ел. кабінеті (e-poslovalnici) щодня доступна повна інформація щодо 30 вакансій. З приводу інших пропозицій можна подзвонити до будь-якого офісу або прийти особисто (контакти в Інтернеті).

Заповнивши в електронному кабінеті анкету «Моя робота» (Moje delo), при вході до облікового запису здобувач побачить у відповідній рубриці ті вакантні місця, що відповідають його досвіду.

Яка роль студентського сервісу після того, як студент знайшов роботу?

Якщо член студентського сервісу шукає роботу, то йому потрібна попередня домовленість з роботодавцем з приводу умов трудової діяльності та розміру оплати.

Важливо мати дозвіл на роботу в якості студента (напрямок від студентського сервісу) перед початком роботи, для чого необхідно своєчасно (заздалегідь!) його замовити.

Для роботи через студентський сервіс не потрібно підписувати трудову угоду. Щодо трудової діяльності через студентський сервіс застосовуються приписи закону про трудові відносини, що стосуються робочого часу, перерв і відпочинків, особливого захисту працівників, які не досягли 18 років, і про майнову відповідальність.

Законом передбачено, що працівник (студент, учень середньої школи, гімназії і т. д.), який в процесі роботи або у зв’язку з її виконанням навмисно або через крайньої необережності заподіє майновий збиток роботодавцю, зобов’язаний відшкодувати збитки.

Хто може працювати через студентський сервіс?

Тимчасову трудову діяльність через студентський сервіс можуть здійснювати:

особи зі статусом школяра в Республіці Словенії, які досягли 15 років;

особи зі статусом студента в Республіці Словенії (в тому числі – всі іноземці);

особи зі статусом дорослих, які здобувають освіту за офіційними програмами основної, профільної професійної, середньої і вищої освіти, молодші 26 років.

Після 26 років можна продовжувати працювати або за трудовою угодою (як працівник), або за угодою надання послуг. З огляду на те, що ця угода – цивільно-правова, а не трудова, роботодавець може його розірвати в будь-який час.

Тимчасовою трудовою діяльністю через студентський сервіс можуть займатися також:

школярі й студенти, громадяни Республіки Словенії, навчаються за кордоном (що підтверджується випискою з відомостями про зарахування в країні, де знаходиться його/її навчальний заклад);

особи, які закінчили середню школу поточного навчального року (на підставі зарахування до навчального закладу) і отримали статус студента на початку нового навчального року;

студенти іноземних університетів, що навчаються в Словенії в межах міжнародних програм обміну;

Який сенс сплати внеску пенсійного страхування і страхування по інвалідності школяра / студента?

Відповідно до принципу «кожна робота зараховується», досвід студентів / школярів, оплачений за направленням на роботу від студентського сервісу, зараховується студентам до робочого стажу. Список веде Фонд пенсійного страхування і страхування по інвалідності. Накопичений стаж допомагає в подальшому пошукові постійної роботи і впливає на майбутню пенсію.

Школярі й студенти сплачують внесок пенсійного страхування і страхування по інвалідності за ставкою 15,56%.

Як розраховується стаж праці?

Студентам і школярам стаж праці зараховуватиметься на підставі брутто суми заробітної плати, отриманої за направленням на роботу для студента.

До стажу праці зараховується сума, що її школяр / студент отримує на рахунок після 1 лютого 2015 року (з ухваленням закону про розподіл громадських коштів).

Де враховується стаж праці й хто веде базу?

Базу веде ФПСІ (Фонд пенсійного страхування і страхування по інвалідності). Внески за студентів і роботодавців (15,5% + 8,85% + 6,36% + 0,53%) студентський сервіс перераховує до ФУРС (Фінансове управління Республіки Словенія) одночасно з нарахуванням заробітної плати студентові (84,5%).

Чи стягується з іноземних студентів внесок пенсійного страхування і страхування по інвалідності?

Внесок пенсійного страхування і страхування по інвалідності в розмірі 15,5% стягується також у випадку, коли мова йде про іноземних громадян, які включені в обов’язкове пенсійне страхування і страхування по інвалідності через іноземну страхову організацію. Перед виданням дозволу на працю в якості студента, заявникові потрібно надати підтвердження від іноземної страхової організації, видане не більше ніж за 30 днів до пред’явлення.

Як отримати заробітну плату (якщо роботодавець перевів через дозвіл на працю в якості студента недостатню суму грошей або їх геть не перевів)?

Якщо студент вважає, що роботодавець не виконує умов, що випливають з трудових відносин через направлення на працю для студента, або порушує його права, то:

  1. Можна зв’язатися зі студентським сервісом, через який студент працевлаштувався до цього роботодавця, і пояснити обставини суперечки або порушення. Студентський сервіс, як правило, зв’язується з роботодавцем і попереджає про необхідність виконати зобов’язання.
  1. Письмово вимагати усунення порушень або виконання своїх зобов’язань. Найкраще відправити вимогу рекомендованим листом або електронною поштою, що можна використовувати як доказ у можливому подальшому судовому процесі. Якщо роботодавець протягом восьми робочих днів після вручення йому письмового вимоги не виконає своїх зобов’язань або не усуне порушень, то:

– студент має право протягом 30 днів після закінчення терміну на виконання його зобов’язань вимагати судового захисту;

– або / і пропонувати посередництво інспектора з трудових відносин у суперечці.

Перелік офісів інспекторату з трудових відносин можна знайти на http://www.id.gov.si/.

Закон (про розподіл) прямо передбачає, що грошові суперечки не мають строків давності, але при цьому потрібно враховувати термін давності в 5 років – згідно з приписами Закону про комерційні відносини щодо грошових суперечок.

Джерела:

– ст. 200 Закону про трудові відносини;

– ст. 346 Закону про цивільно-правові відносини.

Чи може роботодавець зменшити годинну оплату за працю студента?

Годинна оплата за студентську працю встановлюється відповідно до Цивільного кодексу. Це означає, що роботодавець не може знизити оплату за вже виконану роботу або змінювати зміст прав студента заднім числом. Зниження часової оплати може мати місце тільки після ознайомлення студента з умовами зміни або зниження погодинної оплати.

 Яким чином студент може бути повідомлений про отримання заробітної плати?

За допомогою SMS-повідомлення. Це – найшвидший спосіб отримання інформації про нараховану заробітну плату. Одночасно з тим, коли студенту будуть нараховані грошові кошти, надсилатиметься SMS-повідомлення.

Що таке ел. офіс (e-poslovalnica)?

Електронний кабінет – це онлайн-офіс студента. Для використання ел. офісу потрібні адреса ел. пошти і пароль, який можна отримати під час реєстрації на  e-Študentski Servis.

Як отримати доступ до ел. офісу (e-poslovalnici):

через веб-сайт www.studentski-servis.com;

ел. офіс стане доступний при введенні пароля, який можна отримати при реєстрації і змінити в майбутньому;

доступний також для мобільних телефонів і планшетів;

у вигляді додатку для Android і IOS, доступний в Google Play або Apple Store під найменуванням Особовий сервіс (Osebni servis).

Можливості ел. офісу (e-poslovalnice)

Як член електронного e-Študentskega Servisa, через ел. кабінет (e-poslovalnice) студент може:

заповнити заяву «Моє працевлаштування»;

щодня проглядати вакансії, які відповідають його знанням, досвідові й здібностям;

отримати доступ до детального опису вакансій (без дзвінка до офісу);

замовити дозвіл на працю в якості студента, який буде відправлено за вказаною адресою;

перевіряти свою заробітну плату і дозвіл на працю в якості студента;

переглядати і роздруковувати «Мій досвід»;

переглядати повідомлення про річний заробіток;

отримувати інформацію щодо податку на прибуток;

редагувати свої дані;

отримувати консультації;

отримувати доступ до корисної інформації;

використовувати різні додаткові вигоди (перелік змінюється).

Ел. кабінетом користуються понад 20.000 школярів і студентів на місяць.

Переваги ел. кабінету (e-poslovalnice):

зручне використання;

безпека;

доступ 24 години на добу;

швидка відповідь – дозвіл роботу, замовлене через ел. офіс, можна отримати додому, на підприємство або за адресою, вказаною студентом, так само швидко, як і у випадку замовлення за телефоном;

доступ до корисної інформації (юридичні та кар’єрні консультації) і вигодам.

 Податок на прибуток

Іноземні студенти, у разі відсутності угод про скасування подвійного оподаткування або будь-яких інших податкових угод з приводу прибуткового податку, зобов’язані сплатити його за ставкою 22,5%.

Перерахунок пенсії у своїй країні – справа самого нерезидента.

Внески соціального страхування сплачуються всіма працівниками, що перебувають у трудових відносинах на території Словенії, безвідносно до їх резидентського статусу.

Страхування

Що таке додаткове страхування здоров’я і як його отримати?

 Неповнолітні школярі й студенти до 26 років отримують страхування здоров’я як члени своєї сім’ї доти, доки вони навчаються, і їм не потрібно сплачувати внески обов’язкового страхування здоров’я.

Відповідно до Закону про страхування здоров’я, діти повністю застраховані як члени сім’ї доти, доки у них закінчиться статус студента чи школяра, або ж коли вони зареєструються в Агентстві з працевлаштування / працевлаштуються. В якості члена сім’ї можуть бути також зареєстровані студенти, що навчаються заочно, якщо вони не перебувають у звичайних трудових відносинах або не зареєстровані в якості осіб, які шукають роботу через Агентство з працевлаштування.

Отримання медичної страховки студентами, які досягли 26 років, або при втраті статусу студента

Обов’язкове страхування здоров’я – це основне страхування, яке повинно бути у всіх осіб, що мають постійне місце проживання в Словенії. Обов’язкове страхування покриває частину витрат на охорону здоров’я, інші витрати сплачуються самостійно. При підписанні угоди про додаткове страхування здоров’я, яка укладається в окремих страхових компаніях, можна покрити всі витрати. Якщо наявні обидва види страхування, то під час візиту до лікаря більшість послуг не сплачується взагалі.

Законом про страхування здоров’я (ст. 12) пропонується, що страхувальник повністю застрахований як член сім’ї до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення повних 26 років.

При втраті статусу або по досягненню 26 років студенти повинні самі сплачувати обов’язкове медичне страхування. Це можна зробити в офісі Агентства зі страхування здоров’я. Обов’язкове страхування коштує 22,95 € на місяць.

Оскільки обов’язкове страхування здоров’я не покриває всіх витрат, додаткове страхування можна оформити у нашого партнерського підприємства еZavarovanja d.o.o. Там само можна отримати повну інформацію щодо зазначеного питання.

Контакт:

GSM: 040 / 556-489

тел.: 01/200 88 30

e-mail: info@e-zavarovanja.com

spletna stran: www.e-zavarovanja.com

Чи існують інші види страхування?

Існують також «нестандартні» види страхування здоров’я, що надають вищий стандарт послуг – наприклад, самофінансовані послуги, додатковий огляд, деякі ліки, якісніші медичні прилади, матеріали і т. д. Обов’язкове страхування більше не покриває всіх витрат на охорону здоров’я і вартість ліків (це означає, що є деякі мед. послуги і ліки, що їх у будь-якому випадку потрібно повністю сплатити, а також такі, що покриваються частково).

Обов’язкове страхування може покривати певний відсоток від вартості послуг, різницю від загальної вартості медичних послуг, інше необхідно сплатити самостійно. Витрати по доплатах можу бути дуже високими, але їх можна уникнути при укладанні договору додаткового страхування здоров’я, яким можна забезпечити покриття різниці витрат на охорону здоров’я з боку страхової компанії. Додаткову інформацію можна дізнатися на веб-сайті e-Zavarovanja.

Порядок отримання оплати

Студенти і учні середньої школи, гімназії і т. д. отримують оплату відразу ж після завершення своєї роботи (це діє відносно роботодавців, що не мають заборгованостей з оплати роботи студентів). Заробіток отримується в той самий день або наступного дня, коли приймається заповнене направлення на працю для студента з підприємства / організації. На студентському сервісі понад 90% всього заробітку студенти отримують відразу після завершення роботи.

Скільки студент / школяр у підсумку отримає на свій рахунок?

Якщо підприємство перерахує студенту 4,5 євро на годину (брутто), то студент отримає на рахунок 3,8 євро на годину (нетто), різниця в (0,7 євро) – 15,56% – перераховується на пенсійне страхування і страхування по інвалідності, що зараховується школяреві / студентові до трудового стажу. Аби визначити точну суму, можна використовувати калькулятор розрахунку внеску.

Техніка безпеки

Всі працівники, незважаючи на правові підстави свого працевлаштування, відповідно до Закону про захист здоров’я під час роботи повинні пройти інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. Аби розвантажити роботодавців, студентський сервіс організовує курси і тести з охорони здоров’я під час праці самостійно.

Суперечки та їх вирішення

У випадку, якщо трапиться якась розбіжність, можна звернутися по допомогу до студентського сервісу. Сервіс може виступати в якості медіатора між студентом і підприємством. З нашого досвіду, левова частка суперечок за посередництва студентського сервісу вирішується доволі швидко. При виникненні суперечливої ситуації, питання можна задати в рубриці Поради (Svetovalnica), заповнивши зразок у ел. кабінеті (e-poslovalnici).

 

e-študentski servis, Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana: 01 241 20 00 in 041 314 151; pon., tor., sre., čet.: 8.00 – 17.00; pet.: 8.00 – 16.00; ljubljana@studentski-servis.com;

Študentski servis Maribor, Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana: 01 421 45 50 in 031 329 854; pon. – pet.: 8.00 – 17.00; info.lj1@stud-serv-mb.si;

Agencija M Servis, Igriška ulica 14, 1000 Ljubljana: 01 241 45 20 in 031 324 411; pon. — pet.: 9.00 – 17.00; ljubljana@mservis.si;

Študentski servis Študent, Slovenska cesta 6, 1000 Ljubljana: 01 200 40 00 in 080 12 14; pon.- pet.: 7.30 – 17.00; info@ss-student.si;

Študentski servis Pikacom, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana: 01 566 31 11 in 041 616 998; pon.- pet.: 8.00 – 16.00; info@pikacom.si;

Študentski servis Adecco, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana: 01 560 92 85 in 041 621 427; pon. – čet.: 9.00 -17.00; petek: 9.00 – 16.00; student@adecco.si;

Študentski servis Kadis d.o.o., Koprska cesta 72, 1000 Ljubljana: 01 200 81 80 in 041 604 449; studentski.servis@kadis.si;

Študentski servis Atama, Slovenska cesta 55 c, 1000 Ljubljana: 01 230 08 63 in 031 333 029; info@atama.si.

Новину підготував Ростислав Запушек.