Vodeći univerziteti u Sloveniji kao partneri velikog projekta u području inovativnog obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta i Evropski socijalni fond kofinansiraju projekat INOVUP („Inovativno obrazovanje i podučavanje u visokoškolskim ustanovama“) s ciljem poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja. Partneri na projektu su Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Mariboru, Primorski univerzitet i Fakultet informacionih nauka u Novom Mestu.

rojekt nudi predavačim i ostalom univerzitetskom osoblju niz kurseva za didaktičku obuku visokog obrazovanja u celoj zemlji.

U okviru projekta „Inovativno obrazovanje i podučavanje u visokoškolskim ustanovama“ održavaju se sledeći kursevi: “Slovenački kao drugi /strani jezik”; „Visoko obrazovanje u interkulturalnom kontekstu“; “Učenje problema u virtuelnim korporativnim mrežama”; “Transkulturna komunikacija u visokom obrazovanju.”

Izvor: um.si