Više škole u Sloveniji

U Sloveniji i Evropskoj uniji uopšte postaji velika potreba za kadrovima višeg stručnog obrazovanja.

Photo: Autoevolution.com

Dvogodišnje studije na višim školama

Obrazovanje na višim školama je tip obrazovanja koji je zasnovan na praktičnom radu. Studenti na višim stručnim školama imaju po 400 sati prakse na akademsku godinu. Obrazovne institucije sarađuju sa lokalnim poduzečima gde studenti obavljaju do 40% programa na praktičkoj nastavi.

Obrazovanje traje 2 godine i nosi 120 ECTS. Diploma je međunarodno priznata i omogučava nastavak studija čak i nakon završetka više škole.

Uslovi upisa

Na višu školu mogu da se upišu svi koji su završili 4-godišnju srednju školu i uspešno položili maturske ispite. Na nekim umetničkim programima neobhodno je položiti prijemni ispit.

Prijavnih roka ima više. Proverite svoju mogućnost upisa na višu školu i se nama javite na education@2tm.si.

Akademska godina

Na višim školama u Sloveniji, akademska godina na redovnim studijskim programima počinje 1. oktobra. Akademska godina se završava 30. septembra naredne godine.

Da biste upisali sledeću godinu studija, morate proći sve seminare, ispite i praktičnu nastavu. Programi na višim školama zasnivaju se na modularnom sistemu obuke. U roku od mesec dana do dva, studenti prođu jedan ili dva predmeta i nakon završetka „modula“ polagaju ispit, zatim idu na sledeći predmet i ponovo polažu ispit i tako dalje do kraja školske godine.

Raspusti: zimski i letnji. Datumi odmora nisu fiksni i potpuno zavise od vašeg uspeha na ispitima i praksi.

Studentske pogodnosti

Studenti koji se školuju u javnim i privatnim višim školama u Sloveniji imaju ista prava i pogodnosti kao i studenti visokoškolskih ustanova, odnosno fakulteta.

Studenti dobijaju pravo na:

  1. subvencionisanu ishranu,
  2. subvencionisan prevoz,
  3. studentski rad,
  4. različite popuste (muzej, teratana, kursevi, koncerti, …).

Zapošljavanje diplomaca

Zahvaljujoći visokoj praktičnoj usmerenosti programa, student se već za vreme studija upoznaju sa pravim poslom u preduzećima. Studenti pišu i diplomski rad na osnovu primera iz kompanije u kojoj obavljaju praksu ili staž.

Većina studenta nalazi posao nakon završetka studija. Mnogi diplomci nastavljaju da rade u firmama u kojima su obavljali praksu. To se često dešava još za vreme studija.

Mogućnost zapošljavanja u preduzećima povećava nedostatak stručnjaka koji se školuju u višim školama.

Besplatne konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Naša koleginica Lamovec Mojca predstavlja besplatne studije u Sloveniji, odgovara na pitanja i rešava dileme vezane na studije u Sloveniji.

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х