„Uzmi najbolje sa Istoka i Zapada“: rezultati 20. Ljubljanske letnje škole

U julu 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani održana je 20. Ljubljanska letnja škola „Uzmi najbolje sa Istoka i Zapada“ (“Ljubljana Summer School, Take the Best from  East&West”). Školu je pohađalo preko 400 studenata sa više od 90 visokoškolskih ustanova u 38 zemalja sveta (uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Rusiju, Ukrajinu, Indiju i Kazahstan). Učesnike Škole u 25 akademskih disciplina obučavalo je 30 predavača sa visokim međunarodnim autoritetom.

Ljubljanska letnja škola jedna je od najvećih letnjih škola u Europi na području ekonomskih i poslovnih nauka. Tokom 20 godina postojanja na njoj  je učestvovalo preko 4000 studenata. Škola sadrži dve programske komponente. Glavna i vremenski najobimnija posvećena je proučavanju akademskih disciplina i uključuje predmete iz oblasti biznisa, ekonomskog, poslovnog prava, kao i poslovni engleski jezik. Drugi deo rada Škole uključuje upoznavanje sa kulturom, običajima i turističkim atrakcijama Slovenije. U interkulturalnim grupama provodi se intenzivni obrazovni proces sa naglaskom na timski rad i praktične primere. Nakon slušanja predavanja, studenti polažu ispit, za koji im se pripisuju bodovi u matičnoj obrazovnoj ustanovi.

Dodajmo kako Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani ima široku mrežu koju predstavlja više od 200 međunarodnih partnera širom sveta. Jačajući internacionalizaciju, uključujući organizovanje ove Letnje škole, fakultet razvija svoje međunarodne odnose, a također daje važan doprinos jačanju i produbljivanju međuuniverzitetske saradnje.

Izvor: efnet.si