Univerzitet u Mariboru poboljšao je svoju poziciju na Šangajskoj akademskoj listi

Univerzitet u Mariboru poboljšao je svoju poziciju na globalnoj listi univerziteta – Šangajskoj akademskoj listi (ARWU). Prema podacima dobijenim krajem juna 2019. godine, listu je činilo više od 4000 univerziteta, rangiranih u 54 studijska smera. Ako je prošle godine Univerzitet u Mariboru bio među univerzitetima koji dele pozicije  501-600, 2019. godine bio je među 500 najboljih univerziteta u svetu u osam područja studija. Među njima su matematika, (od 201. do 300. mesta), fizika (od 401. do 500. mesta), elektrotehnika, (od 401. do 500. mesta), hemijsko inženjerstvo (od 401. do 500. mesta), pedagogija (od 401. do 500. mesta), mašinstvo (od 301. do 400 mesta), pravo  (od 201. do 300 mesta), državno upravljanje  (od 151. do 200. mesta). Najveći napredak u odnosu na 2018. godinu, ostvaren je kod studija matematike: prošle godine Univerzitet u Mariboru delio je pozicije 401-500.

Kriterijumi koje ARWU koristi za određivanje kvaliteta rada univerziteta su sledeći: broj diplomaca među laureatima Nobelove nagrade i dobitnika Fildsove medalje (kvalitet obrazovanja čini 10% ocene); broj članova osoblja koji su nobelovci ili dobitnici Fildsove medalje (kvalitet osoblja – 20%); broj istraživača sa visokim indeksom citiranja, koji rade u 21 naučnom području (kvalitet osoblja –  20%); broj članaka objavljenih u časopisima Nature i Science (kvalitet istraživanja – 20%), Sciences Citation Index (SCIE) – Indeks naučnog citiranja i Social Sciences Citation Index (SSCI) – Indeks citiranja u oblasti društvenih nauka (kvalitet istraživanja 20%); prosečna stopa akademskih dostignuća po jednom istraživaču (FTE) prema pet navedenih kriterijuma (prosečna stopa kvaliteta – 10%).

Pogledajte više detalja o listi

Izvor: um.si