Univerzitet Nova Gorica učestvuje u transgraničnom inovacionom projektu Interreg Slovenija-Italija

U ponedjeljak, 18. marta 2019. godine, u Mestreu (Italija) održan je prvi sastanak učesnika projekta Interreg Slovenija-Italija pod nazivom DIVA. Tema: “Razvoj inovacionog ekosistema i lanaca vrednosti: podrška transgraničnim inovacijama kroz kreativnu industriju.”

U ime Univerziteta Nova Gorica na sastanku su učestvovali vođa grupe prof. dr Peter Purg (Akademija umetnosti u Novoj Gorici) i vođa Projektne kancelarije Univerziteta Nova Gorica Aljaž Rener.

Kao deo transgraničnog reprezentativnog projekta uz učešće 15 partnera, Univerzitet Nova Gorica predvodi ključnu radnu grupu koja definiše kreativne metode za promociju prekograničnih poslovnih i društvenih inovacija, te razvija projekat stvaranja kreativnog središta u Novoj Gorici.

Izvor: facebook.com