Učesnici projekta Centra “pametnih” gradova i zajednica Univerziteta u Mariboru diskutovaće o zajedničkom radu na njegovoj realizaciji

U četvrtak, 9. maja 2019. godine, od 9:00 do 11:00 na Univerzitetu u Mariboru (Maribor, na adresi Slomškov trg 15), u sali Borisa Podrece održaće se prvi uvodni sastanak učesnika pilot projekta Centra “pametnih” gradova i zajednice Univerziteta u Mariboru: “Smart platforma gradova” i prezentacija evropskog pilot projekta “Pametna sela”. Ulaz je besplatan.

Centar “pametnih” gradova i zajednica Univerziteta u Mariboru je platforma koja ujedinjuje privredu, naučnoistraživačke organizacije, gradske i opštinske zajednice, kao i druge zainteresovane strane, čija je delatnost usmerena ka razvoju i uvođenju visokotehnoloških rešenja za “pametne” gradove i društva u skladu sa standardom  ISO 37120. Svojim radom on će doprineti stvaranju uspešnih lanaca vrednosti za projekte za razvoj proizvoda i usluga usmerenih ka pametnim gradovima i zajednicama, efektivnom integrisanju u lanac vrednosti, kao i održivom, ekonomično i sistemskom korištenju proizvoda i usluga pametnih gradova i zajednica.

Izvori: um.si, um.si