U AIBA lingvističkom centru možete učiti 13 stranih jezika

AIBA lingvistički centar je škola stranih jezika koja postoji i djeluje od 2017. godine. U svojoj ponudi imamo 13 stranih jezika, kao i učenje srpskog jezika za strance. Koristimo savremene metode rada, koje podrazumijevaju rad u malim grupama. Pored jezika, nastojimo da naši polaznici upoznaju i kulturu zemlje čiji jezik uče. U nastavi koristimo različite didaktičke metode, kao npr. muziku, film, igrice, te nastojimo da svaki čas bude interaktivan. Tako naši polaznici kroz svakodnevnu konverzaciju koja je propraćena različitim sadržajima iz kulture usvajaju strane jezike.

U ponudi AIBA lingvističkog centra imamo i kurs slovenačkog jezika i kulture, a broj polaznika iz mjeseca u mjesec je sve veći. Na časovima se uče isključivo praktične i korisne stvari za studente. Takođe, uči se i o slovenačkoj kulturi, praznicima i običajima. S obzirom na to da određeni fakulteti iz Slovenije zahtijevaju da se prije početka studija polaže slovenački jezik, nivo B2, mi vam takođe nudimo pripremu i instrukcije, kako biste to položili na najbolji  mogući način.