Тokom poslednjih 5 godina broj zaposlene omladine u Sloveniji porastao na 65%, tvrdi Zavod za statistiku

Broj zaposlenih u zemlji u novembru 2018. godine iznosio je 887,953 lica, što je za 0,3% više nego u oktobru i 3,1% više nego u novembru 2017. godine. 4.7% ukupnog radnog stanovništva, odnosno oko 42,100 osoba, su mladi ljudi ispod 25 godina starosti. O tome svedoče podaci slovenačkog Zavoda za statistiku.

Prema njihovim informacijama, u poređenju sa novembrom 2017. godine, broj radno aktivnih mladih porastao je u 20 industrijskih grana, a smanjen je u 7. Najveći porast broja zaposlenih mladih ljudi zabeležen je u prerađivačkoj industriji – za oko 8 hiljada ljudi.

Među radnim mladima mlađim od 25 godina, prema podacima za novembar 2018. godine, bilo je 70% muškaraca i 30% žena. Oko 95% mladih je zaposleno, preostalih 5% su samozaposleni.

Najviše mladih u izveštajnom periodu bilo je zaposleno u prerađivačkoj industriji (31% ili gotovo 12,900 osoba). 14% mladih zaposleno je u trgovini, održavanju i popravci motornih vozila (gotovo 5,800 ljudi), 11% u građevinarstvu (preko 4,600 osoba), 8% u turističkoj industriji (oko 3,300 osoba) i 8% u vrste komercijalnih aktivnosti (gotovo 3,200 osoba).

Od novembra 2017. do novembra 2018. godine broj radno aktivne omladine povećao se za 13,5% (približno 5 hiljada lica). Broj radno aktivnih muškaraca povećao se za 14%, dok je broj zaposlenih mladih žena porastao za 11%. Dodajemo da se u posljednjih pet godina broj radno aktivne omladine u zemlji povećao za 65% (otprilike 16,600 osoba).

Izvor: dnevnik.si