Sport, mediji i događaji

Dodiplomski program Digitalni mediji i marketing

Program Digitalni mediji i marketing kombinuje najbolje iz perspektive ekonomije sa poslovnim studijama i ekonomijom sa kreativnim oblastima kao što su novinarstvo i odnosi s javnošću.

Studenti razvijaju kompetencije i liderske veštine potrebne za rad na međunarodnom nivou i mogu da rade u različitim oblastima – od bankarstva i finansija do virtuelne stvarnosti i veštačke inteligencije, medija i marketinga.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 11.340 EUR / godišnje

EU: 8.940 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin, Hamburg

Prijemni ispiti: prijemni ispit i intervju

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole sa prevodom

Dodiplomski program Digitalno poslovanje i nauka o podacima

Kroz ovaj interdisciplinarni program student će naučiti kako da razvija preduzetničke i inovativne projekte koji kombinuju savremeno znanje o digitalnim tehnologijama i poslovnoj administraciji i upravljanju, istovremeno odgovarajući na izazove korporativne industrije.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 11.340 EUR / godišnje

EU: 8.940 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin, Hamburg

Prijemni ispiti: mrežni test strukture inteligencije + test ličnosti

Uslovi: IELTS 5.5, srednjoškolska diploma i prevod

Dodiplomski program menadžment sporta i događaja

Student će razviti menadžerske i liderske veštine u upravljanju sportom i događajima, poslovnoj administraciji, ekonomiji i osnovnom zakonu. Istaknuti univerzitetski predavači su iz akademskog i profesionalnog sveta.

Studenti mogu specijalizuju za:
– Menadžment fudbala
– Košarkaški menadžment

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 11.340 EUR / godišnje

EU: 8.940 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin, Hamburg

Prijemni ispiti: mrežni test strukture inteligencije + test ličnosti

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, srednjoškolska diploma i prevod, prijava, CV

Master program Međunarodni menadžment sporta i događaja

Studenti uče od prvog dana da postanu menadžeri u oblastima sporta, događaja i marketing menadžmenta. Posećuju zapažene događaje, poput seminara i projekata sa partnerima iz biznisa, sporta i akademske zajednice.

Trajanje: 4 semestara

Stepen: Master

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 13.188 EUR / godišnje

EU: 11.988 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Skype intervju

Uslovi: IELTS 6, prijava, diploma i prevod, motivaciono pismo, CV

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х