Slovenija je dostigla najveći julski suficit u trgovini sa EU u poslednjih 20 godina – Zavod za statistiku

Prema ažuriranim podacima Zavoda za statistiku, objavljenim u petak, 27. septembra 2019. Slovenija je u prvih sedam meseci 2019. izvezla robu u vrednosti od 19,8 milijardi evra – što je više za 9,4% u odnosu na isti period 2018. godine.

U septembru 2019. izvoz je porastao za 11,6% i iznosio je 2,21 milijarde evra, a uvoz – za 16,4%, odnosno 2,16 milijardi evra. Istovremeno, Slovenija je dostigla najveći julski suficit u trgovini s EU u poslednjih 20 godina – u iznosu od 49,7 miliona evra, navodi Zavod za statistiku. Ukupna julska stopa izvoza i uvoza bila je najviša u proteklih 10 godina. Pokrivenost uvoza izvozom u julu 2019. godine iznosila je 99,89%.

Slovenija je u julu 2019. izvezla robu u zemlje EU u vrednosti 811,4 miliona eura (32,2% više u odnosu na juli 2018.), a uvezla robu u vrednosti od 864,4 miliona evra (62,3% više, nego u julu 2018.). U julu 2019. na države EU odnosilo se 73,1% ukupnog izvoza i 71,4% svih uvoza.

Ukupnost izvoza za 7 meseci 2019. godine u godišnjem merenju više je za 9,4% i iznosilo je 19,819 milijardi evra, a ukupni obim uvoza – za 12% i iznosio je 19,825 milijardi evra. Deficit je iznosio 6,1 miliona evra, a pokrivenost uvoza izvozom – 99,97%.

Izvor: siol.net