Osnovna škola

Opšte informacije

Osnovno obrazovanje u Sloveniji traje 9 godina. Deca kreću u osnovnu školu sa napunjenih 6 godina.

Photo: Designed by Freepik

Prve četiri godine nastavu vodi jedan nastavnik (učitelj), u prvom razredu pomaže mu i jedan vaspitač. Narednih 5 godina nastavu drže predmetni nastavnici. Obrazovanja u Sloveniji je na svim nivoima visokog kvaliteta počevši od osnovne škole.

Pravila i propisi školskog obrazovanja u Sloveniji za državljane i strance

Upis u osnovnu školu

Upis dece u osnovnu školu regulisan je zakonom. Na osnovu zakona o osnovnom obrazovanju deca stranih državljana koji žive u Republici Sloveniji imaju pravo na opšte osnovno obrazovanje pod istim uslovima kao i slovenački državljani – u svim javnim školama osnovno obrazovanje je besplatno. Međutim, plaćaju se obroci i užina (2.50 evra ručak – užina 80 centi), kao i ekskurzije i udžbenici. U slučaju da roditelji imaju niska primanja, moguće je podneti zahtev za subvenciju ishrane.

Roditelji su dužni da prijave dete za prvi razred, ako u je u tekućoj kalendarskoj godini napunio 6 godina. To je neophodno uraditi u februaru kako bi dete moglo 1. septembra da krene u školu. Za strance, međutim, postoje izuzeci. Obzirom da je u Sloveniji osnovno obrazovanje obavezno moguće je kasnije upisati u prvi razred. Na primer, ako se porodica doseli u Sloveniji, a školska godina je već počela, moguće je da se dete odmah priključi nastavi. Upis u školu odvija se u skladu sa uzrastom deteta, kao i završenim razredom u prethodnoj školi. Dete mora biti upisano u školu koja se nalazi na teritoriji mesta prebivanja. Ukoliko postoje slobodna mesta i u drugim školama, moguć je upis i vam mesta prebivanja. Pored toga, u svim javnim školama postoji i program za decu sa posebnim potrebama.

Da li školski program odgovara deci stranih državljana?

Iskustva su pokazala da što je dete mlađe brže se navikava na novu sredinu i brže uči slovenački jezik. Takođe, nastavnici su spremni da đacima kojima slovenački nije maternji jezik daju dodatne časove, kao i da im pruže svu neophodnu pomoć. Stranim učenicima se, ukoliko je potrebno, pružaju i dodatni časovi slovenačkog jezika.

Sistem ocenjivanja je „od 1 do 5“.

Dokumenti za upis

Potrebo je pribaviti izvod iz matične knjige rođenih (međunarodni), pasoš i dokaz o privremenoj odnosno stalnoj adresi boravka deteta u Sloveniji. Prilikom prebacivanja iz druge škole, potrebno je napraviti spisak predmeta i ocena iz prethodne škole i prevesti ih na slovenački jezik.

Školska godina u Sloveniji

Za učenike osnovnih škola školska godina počinje 1. septembra i završava 25. juna. Subotom, nedeljom i praznicima se ne ide u školu.

Osim državnih praznika slave se još Uskršnja nedelja, Uskršnji ponedeljak, Dan svete trojice; 15. avgust – Vaznesenje Bogorodice i 25. decembar – Božić.

Kako protiče školski dan

Zvanićno nastava počinje u 8.00, u koliko roditelji idu ranije na posao dete mogu ostaviti u školi več od 6.30. Školski časovi traju 45 minuta. Posle drugog časa počinje veliki odmor koji traje 25 minuta tokom kog učenici obićno užinaju – užina obično uključuje sendvić i neko voće.

Od 11.40 do 13.45 đaci mogu da ručaju. Posle šestog časa u 13.15 počinje još jedan veliki odmor. Oko 14.00 učenici obićno imaju popoldnevu užinu. Učenici koji idu u celodnevni boravak ostaju u školi do 16.30.

Koju školu izabrati?

Deci stranaca u Sloveniji pružaju se mnoge mogućnosti prilikom izbora škole: javne ili privatne, kao i međunarodne škole na engleskom jeziku. Ako roditelji žele da im se dete što pre navikne na novu sredinu i da savlada slovenački jezik onda svakako bolje odabrati javnu školu gde je većini učenika slovenački maternji jezik. U proseku, adaptacija traje od 6 meseci do jedne godine – sve zavisi od individualnih karakteristika deteta. Ako dete ima poteškoća, roditelji mogu da se obrate školskom psihologu.

Privatne osnove škole

U Ljubljani i Mariboru postoji Wladorfska škola koja koristi alternativnu pedagošku metodu. Takođe postoji i osnovna škola Alojzija Šuštarja gde je program zasnovan na doktrini katoličkih škola. Postoji i Montessori institut takođe sa posebnim pedagoškim programom.

U Sloveniji postoje i četiri međunarodne škole koje rade po britanskom, američkom i francuskom sistemu. Najvećem broju nastavnika u ovim školama su jezici pomenutih zemalja maternji jezici.

Tu je IBSL bilingvalna internacionalina škola.

Vannastavne aktivnosti

Učenici u Sloveniji od malih nogu navikavaju se na aktivan način života. Posete sajmovima, priredbama, sportskim dešavanjima, izleti, ekskurzije su samo neki od načina da se to realizuje.

Ispiti

Učenici 6. i 9. razreda moraju da polože državne ispite. U 6. razredu osnovne škole polagaće ispit iz matematike, prvog stranog jezika, kao i ispit iz slovenačkog, odnosno mađarskog i italijanskog u zavisnosti od regije u kojoj žive. U 9. razredu polagaće isti ispite iz istih predmeta s tim što će polagati još jedan ispit iz predmeta po izboru.

Nakon 9. razreda učenik prelazi na sledeći nivo obrazovanja. Može da ide u „opštu srednju školu, što je ekvivalent gimnaziji, ili u srednju „stručnu“ školu.

© 2TM d.o.o.

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Naša koleginica Lamovec Mojca predstavlja besplatne studije u Sloveniji, odgovara na pitanja i rešava dileme vezane na studije u Sloveniji.

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х