Razmena studenata Erasmus+

Sve popularnije razmene studenata postaju obavezni deo studija. Studenti imaju različite mogućnosti, ali sigurno je najpoznatiji program Erasmus+. Taj program studentima omogućava da deo svojih studijskih obaveza obave u drugoj zemlji na osnovu podpisanog dogovora o razmeni između matičnog fakulteta i fakulteta u inostranstvu.

Photo: Designed by 2TM d.o.o.

Sa programom Erasmus+ studenti:

  1. povećaju samospoštovanje, izgrade samopouzdanje i samoinicijativu,
  2. poboljšaju kompetencije u učenju  i sve veštine, posebno jezičke,
  3. povećaju multikulturnu svest,
  4. su aktivniji u društvu,
  5. povećaju mogućnosti zaposlenja,
  6. bolje poznaju programe i projekte EU i drugih država,
  7. pojačaju motivaciju za dalju edukaciju.

Da bi se student upisao u program razmene Erasmus+ u studijske svrhe, mora u trenutku razmene imati status studenta, i mora biti upisan najmanje na 2.godinu osnovnih studija.  Student mora da se prijavi već na 1. godini studija ako želi da celu 2. godinu provede na razmeni u inostranstvu. Student na razmeni može da provede najmanje 3 meseca, a najviše  12 po godini studija.

Student koji je upisan u program Erasmus+, može da dobije finansijsku pomoć za razmenu da bi pokrio troškove. U akademskoj godini 2017/18 minimalna mesečna pomoć iznosila je 350€ za države sa najnižim i 450€ za države s najvišim troškovima bivanja. Visina dotacije zavisi od matičnog fakulteta i države razmene. Finansijska pomoć važi samo za vreme trajanja redovnih studija po akademskom kalendaru partnerskog fakulteta.