Ravnatelj Instituta za računarstvo Univerziteta u Mariboru pridružio se Savetu Nacionalne agencije za kvalitet visokog obrazovanja

Direktor Instituta za računarstvo Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru, prof. dr Marjan Mernik, na prezentaciji konferencije rektora, postao je članom Saveta Nacionalne agencije za kvalitet visokog obrazovanja (NAKVIS).

Savet NAKVIS-a najviše je izvršno telo agencije čije su aktivnosti usmerene na promociju i poboljšanje ugleda slovenačkog sistema visokog obrazovanja na međunarodnom nivou kao i na stalno poboljšanje njegovog kvaliteta.

Izvor: feri.um.si