Profesorica sa Elektrotehničkog fakulteta u Mariboru odabrana za državnog sekretara Ministarstva kulture

Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture Slovenije imenovana je vanredna profesorica smera za medijske komunikacije na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike  u Mariboru Tanja Kerševan Smokvina.

Tanja Kerševan Smokvina po struci je novinar, magistar i doktor nauka u oblasti komunikologije. Većinu svojih profesionalnih aktivnosti obavljala  je u Agenciji za komunikacione mreže i usluge.

U saradnji s međunarodnim organizacijama – Savetom Evrope, Evropskim audiovizualnim opservatorijem, OESS-om, Uneskom, programima Evropske unije, drugim međunarodnim strukturama, medijskom industrijom i profesionalnim udurženjima, Tanja Kerševan Smokvina  takođe je razvijala modele samoregulacije i usklađivanja. Od 2016. godine, između ostalog, bavi se istraživačkim i nastavnim radom. Novoimenovani državni sekretar u Ministarstvu kulture sarađuje s Fakultetom za društvene nauke  u Ljubljani i Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informatike  u Mariboru.

Izvor: feri.um.si