Troškovi usluga Nemačka

Uz našu pomoć upisaćete se na nemačke obrazovne ustanove brzo i bez brige. Na osnovu podataka iz prethodnih godina možemo sa sigurnošću reći gde ćete se lakše upisati i preko kog univerziteta ćete brže dobiti vizu.

Znamo koji Studienkolleg će vam najviše odgovarati i gde sada treba da se prijavite ako svedočanstva dobijate krajem juna.

Nudimo dva paketa za upis na Studienkolleg.

Ekspres paket sadrži kompletnu uslugu za garantovan upis Vas ili Vašeg deteta pod nadzorom naših najboljih stručnjaka. Uz našu pomoć ćete se upisati za kratko vreme, a da ne morate da razumete birokratske detalje ovog procesa.

Premium paket je prva i jedina ponuda na tržištu konsultantskih usluga ako imate konkretnu viziju kakvo obrazovanje želite. Za vreme vašeg upisa biće vam dodeljen lični savetnik koji ne samo da će vam pomoći da se upišete na najprestižniju obrazovnu instituciju, već će biti spreman da odgovori na sva pitanja o upisu, obrazovanju i karijeri u Nemačkoj. Evo samo nekoliko primera situacija u kojima bi Premium paket bio najbolje rešenje:

 • Imate rođake u Nemačkoj i želite da pronađete najpovoljniju obrazovnu ustanovu na sat vožnje od mesta njihovog prebivališta.
 • Još ne znate koju specijalnost želite a potrebna vam je pomoć oko profesionalne orijentacije, procene šansi za zapošljavanje i perspektiva za karijeru.
 • Birate između nekoliko opcija studiranja u Nemačkoj i želite da se pripremite za nekoliko scenarija odjednom – na primer, da se istovremeno prijavite na nekoliko Studienkolleg-a u Nemačkoj za različite programe.
 • Želite da se upišete na zahtevnu specijalnost – na primer, medicinu. Zajedno sa upisom, želite da znate kako da poboljšate sopstvene izglede za upis i na kojim univerzitetima imate najveće šanse.

Upis na Studienkolleg

PAKETI EKSPRES
1790€
PREMIUM
2790€
Izbor tri najbolja Studienkolleg-a prema profilu
kandidata.
Pretraga i prikupljanje potrebnih informacija za svaki od
Studienkolleg-a (liste dokumenata, rokovi za podnošenje, datumi prijemnih testova i drugi važni
podaci).
Sastavljanje autobiografije na nemačkom jeziku u skladu sa
aktuelnim nemačkim akademskim standardima.
Sastavljanje personalizovanog motivacionog pisma na nemačkom,
uzimajući u obzir talente podnosioca zahteva.
Podnošenje dodatnih dokumenata na zahtev selekcionih komisija
izabranih Studienkolleg-a.
Pravljenje naloga kandidata u uni-assist ili drugim onlajn
sistemima neophodnim za podnošenje dokumenata odabranim Studienkolleg-ima.
Popunjavanje svih obrazaca za registraciju potrebnih za
podnošenje prijave, uključujući lični profil na portalu uni-assist.
Omogućavanje pristupa onlajn sistemima za podnošenje dokumenata
selekcionim komisijama, uključite portal uni-assist.
Prevod školskog svedočanstva sa evaluacionim listom od strane
ovlašćenog prevodioca iz zvaničnog registra Nemačke.
Registracija svih potrebnih overenih kopija školskih
svedočanstava i jezičkog sertifikata u nadležnim državnim institucijama u Nemačkoj.
Obezbeđivanje nemačke adrese za prijem i obradu korespondencije
sa prijemnim komisijama i uni-assist tokom celog procesa.
Poštansko prosleđivanje paketa dokumenata kandidata selekcionim
komisijama ili uni-assist Državne pošte Nemačke.
Primanje odgovora od Studienkolleg-a na kućnu adresu
klijenta.
Popunjavanje obrasca za otvaranje blokiranog računa kod Deutsche
Bank.
Popunjavanje obrasca za vizu za dobijanje nemačke studentske
vize.
Pružanje ažuriranih uzoraka prijemnih ispita za odabrane
Studienkolleg-e.
Ekskluziv. Posebna ponuda kada je potreban tutor za pripreme za
prijemni ispit iz nemačkog jezika ili matematike.
Izbor pet odgovarajućih javnih ili prestižnih privatnih
Studienkolleg-a po želji klijenta.
Lični savetnik pri upisu u Nemačku za ceo period
saradnje.
Sprovođenje specijalizovanih testova za utvrđivanje posebnih
sposobnosti i sklonosti kandidata za specijalnost.
Slanje dokumenata selekcionoj komisiji ili uni-assistu vrši se
ekspresnom dostavom sa mogućnošću praćenja dostave pisama.
DHL Ekpress International kurirska služba za slanje paketa
dokumenata i odgovora iz Studienkolleg-a je uključena u cenu.
Uni-assist kotizacije i upisnine su uključene u cenu.
Saveti o prijemnim ispitima, otvaranju blokiranog računa i
pitanjima vezanim za vizu.
Saveti o opcijama za finansiranje studija kao alternativa
blokiranom računu.
Saveti i pomoć pri dobijanju zdravstvenog osiguranja u
Nemačkoj.
Informativna podrška tokom semestra po dolasku u Nemačku.
Pomoć pri prijavi u hostelu ili pomoć pri izboru drugog tipa
smeštaja.
Neograničene konsultacije o svim pitanjima vezanim za
preseljenje, studiranje na Studienkolleg-u i dalje planiranje akademske i profesionalne karijere
kandidata.
Ekskluziv. Obezbeđivanje ažurnih uzoraka zadataka sa prošlih
prijemnih ispita za Studienkolleg i priprema prema autorskom programu.
Prilikom unajmljivanja tutora za pripremu na prijemni ispit iz
nemačkog jezika ili matematike, prvih deset časova je uključeno u cenu.
Ekskluziv. Popust pri upisu na neki od partnerskih privatnih
Studienkolleg-a na zvaničnu školarinu.

Upis na fakultet:

Nudimo tri paketa usluga koji sadrže sve što vam je potrebno za upis na nemačke univerzitete. Paketi se razlikuju po ceni i broju pruženih usluga. U tabeli ispod možete se detaljno upoznati sa uslugama i cenama i odabrati odgovarajuću opciju.

PAKETI MINI
1790€
STANDARD
2290€
ALL INCLUSIVE
2990€
FAZA “PRIPREMA I PRIKUPLJANJE DOKUMENATA”
Individualni izbor pet univerziteta na zahtev naručioca i
provera ispunjavanja zahteva univerziteta.
Izrada liste dokumenata za odabrane univerzitete.
Pisanje motivacionog pisma na nemačkom ili engleskom.
Pisanje i oblikovanje autobiografije na nemačkom ili engleskom
jeziku.
Overa paketa dokumenata.
Podnošenje ostalih dokumenata na zahtev univerziteta.
Prevod paketa dokumenata.
FAZA “PODNOŠENJE DOKUMENATA”
Popunjavanje prijavnica za upis.
Slanje dokumentacije na univerzitete i/ili uni-assist.
Dobijanje nemačke adrese za korespondenciju sa
univerzitetima.
FAZA “PRIJEM I UPIS”
Otvaranje računa kod Deutsche bank
Konsultacije u vezi prijemnog ispita, računa i vize.
Dobijanje poziva za prijemni spit.
Pomoć u popunjavanju formulara za dobijanje vize.
Podrška u roku od mesec dana po dolasku u Nemačku.
Pomoć pri izboru hostela ili drugog tipa smeštaja.

PAKET EKSPRES

1790€

Paket Ekspres 1790€

 • Izbor tri najbolja Studienkolleg-a prema profilu kandidata.
 • Pretraga i prikupljanje potrebnih informacija za svaki od Studienkolleg-a (liste dokumenata,
  rokovi za podnošenje, datumi prijemnih testova i drugi važni podaci).
 • Podnošenje dodatnih dokumenata na zahtev selekcionih komisija izabranih Studienkolleg-a
 • Sastavljanje autobiografije na nemačkom jeziku u skladu sa aktuelnim nemačkim akademskim
  standardima.
 • Sastavljanje personalizovanog motivacionog pisma na nemačkom, uzimajući u obzir talente
  podnosioca zahteva.
 • Pravljenje naloga kandidata u uni-assist ili drugim onlajn sistemima neophodnim za podnošenje
  dokumenata odabranim Studienkolleg-ima.
 • Popunjavanje svih obrazaca za registraciju potrebnih za podnošenje prijave, uključujući lični
  profil na portalu uni-assist.
 • Omogućavanje pristupa onlajn sistemima za podnošenje dokumenata selekcionim komisijama,
  uključite portal uni-assist.
 • Prevod školskog svedočanstva sa evaluacionim listom od strane ovlašćenog prevodioca iz
  zvaničnog registra Nemačke.
 • Registracija svih potrebnih overenih kopija školskih svedočanstava i jezičkog sertifikata u
  nadležnim državnim institucijama u Nemačkoj.
 • Obezbeđivanje nemačke adrese za prijem i obradu korespondencije sa prijemnim komisijama i
  uni-assist tokom celog procesa.
 • Poštansko prosleđivanje paketa dokumenata kandidata selekcionim komisijama ili uni-assist
  Državne pošte Nemačke.
 • Primanje odgovora od Studienkolleg-a na kućnu adresu klijenta.
 • Popunjavanje obrasca za otvaranje blokiranog računa kod Deutsche Bank.
 • Popunjavanje obrasca za vizu za dobijanje nemačke studentske vize.
 • Pružanje ažuriranih uzoraka prijemnih ispita za odabrane Studienkolleg-e.
 • Ekskluziv. Posebna ponuda kada je potreban tutor za pripreme za prijemni ispit iz nemačkog
  jezika ili matematike.

PAKET PREMIUM

2790€

Paket Premium 2790€

 • Izbor tri najbolja Studienkolleg-a prema profilu kandidata.
 • Pretraga i prikupljanje potrebnih informacija za svaki od Studienkolleg-a (liste dokumenata,
  rokovi za podnošenje, datumi prijemnih testova i drugi važni podaci).
 • Podnošenje dodatnih dokumenata na zahtev selekcionih komisija izabranih Studienkolleg-a
 • Sastavljanje autobiografije na nemačkom jeziku u skladu sa aktuelnim nemačkim akademskim
  standardima.
 • Sastavljanje personalizovanog motivacionog pisma na nemačkom, uzimajući u obzir talente
  podnosioca zahteva.
 • Pravljenje naloga kandidata u uni-assist ili drugim onlajn sistemima neophodnim za podnošenje
  dokumenata odabranim Studienkolleg-ima.
 • Popunjavanje svih obrazaca za registraciju potrebnih za podnošenje prijave, uključujući lični
  profil na portalu uni-assist.
 • Omogućavanje pristupa onlajn sistemima za podnošenje dokumenata selekcionim komisijama,
  uključite portal uni-assist.
 • Prevod školskog svedočanstva sa evaluacionim listom od strane ovlašćenog prevodioca iz
  zvaničnog registra Nemačke.
 • Registracija svih potrebnih overenih kopija školskih svedočanstava i jezičkog sertifikata u
  nadležnim državnim institucijama u Nemačkoj.
 • Obezbeđivanje nemačke adrese za prijem i obradu korespondencije sa prijemnim komisijama i
  uni-assist tokom celog procesa.
 • Poštansko prosleđivanje paketa dokumenata kandidata selekcionim komisijama ili uni-assist
  Državne pošte Nemačke.
 • Primanje odgovora od Studienkolleg-a na kućnu adresu klijenta.
 • Popunjavanje obrasca za otvaranje blokiranog računa kod Deutsche Bank.
 • Popunjavanje obrasca za vizu za dobijanje nemačke studentske vize.
 • Pružanje ažuriranih uzoraka prijemnih ispita za odabrane Studienkolleg-e.
 • Ekskluziv. Posebna ponuda kada je potreban tutor za pripreme za prijemni ispit iz nemačkog
  jezika ili matematike.
 • Izbor pet odgovarajućih javnih ili prestižnih privatnih Studienkolleg-a po želji klijenta.
 • Lični savetnik pri upisu u Nemačku za ceo period saradnje.
 • Sprovođenje specijalizovanih testova za utvrđivanje posebnih sposobnosti i sklonosti kandidata
  za specijalnost.
 • Slanje dokumenata selekcionoj komisiji ili uni-assistu vrši se ekspresnom dostavom sa
  mogućnošću praćenja dostave pisama.

 • DHL Ekpress International kurirska služba za slanje paketa dokumenata i odgovora iz
  Studienkolleg-a je uključena u cenu.
 • Uni-assist kotizacije i upisnine su uključene u cenu.
 • Saveti o prijemnim ispitima, otvaranju blokiranog računa i pitanjima vezanim za vizu.
 • Saveti o opcijama za finansiranje studija kao alternativa blokiranom računu.
 • Saveti i pomoć pri dobijanju zdravstvenog osiguranja u Nemačkoj.
 • Informativna podrška tokom semestra po dolasku u Nemačku.
 • Pomoć pri prijavi u hostelu ili pomoć pri izboru drugog tipa smeštaja.
 • Neograničene konsultacije o svim pitanjima vezanim za preseljenje, studiranje na Studienkolleg-u
  i dalje planiranje akademske i profesionalne karijere kandidata.
 • Ekskluziv. Obezbeđivanje ažurnih uzoraka zadataka sa prošlih prijemnih ispita za Studienkolleg i
  priprema prema autorskom programu.
 • Ekskluziv. Prilikom unajmljivanja tutora za pripremu na prijemni ispit iz nemačkog jezika ili
  matematike, prvih deset časova je uključeno u cenu.
 • Ekskluziv. Popust pri upisu na neki od partnerskih privatnih Studienkolleg-a na zvaničnu
  školarinu.

Upis na fakultet

Nudimo tri paketa usluga koji sadrže sve što vam je potrebno za upis na nemačke univerzitete. Paketi se razlikuju po ceni i broju pruženih usluga. U tabeli ispod možete se detaljno upoznati sa uslugama i cenama i odabrati odgovarajuću opciju.

Paket mini

1790€

Paket mini 1790€

Faza “Priprema i prikupljanje dokumenata”

 • Individualni izbor pet univerziteta na zahtev naručioca i provera ispunjavanja zahteva
  univerziteta
 • Izrada liste dokumenata za odabrane univerzitete

Faza “Prijem i upis”

 • Otvaranje računa kod Deutsche bank
 • Konsultacije u vezi prijemnog ispita, računa i vize

Paket Standard

2290€

Paket Standard 2290€

Faza “Priprema i prikupljanje dokumenata”

 • Individualni izbor pet univerziteta na zahtev naručioca i provera ispunjavanja zahteva
  univerziteta
 • Izrada liste dokumenata za odabrane univerzitete
 • Pisanje motivacionog pisma na nemačkom ili engleskom
 • Pisanje i oblikovanje CV na nemačkom ili engleskom jeziku
 • Overa paketa dokumenata

 

Faza “Podnošenje dokumenata”

 • Popunjavanje prijavnica za upis
 • Slanje dokumentacije na univerzitete i/ili uni-assist
 • Dobijanje nemačke adrese za korespondenciju sa univerzitetima

Faza “Prijem i upis”

 • Dobijanje poziva za prijemni spit
 • Otvaranje računa kod Deutsche bank
 • Pomoć u popunjavanju formulara za dobijanje vize
 • Konsultacije u vezi prijemnog ispita, računa i vize
 • Podrška u roku od mesec dana po dolasku u Nemačku

Paket „ALL inclusive“

2990€

Paket „ALL inclusive“ 2990€

Faza “Priprema i prikupljanje dokumenata”

 • Individualni izbor pet univerziteta na zahtev naručioca i provera ispunjavanja zahteva
  univerziteta
 • Izrada liste dokumenata za odabrane univerzitete
 • Podnošenje ostalih dokumenata na zahtev univerziteta
 • Pisanje motivacionog pisma na nemačkom ili engleskom
 • Pisanje i oblikovanje autobiografije na nemačkom ili engleskom jeziku
 • Prevod paketa dokumenata
 • Overa paketa dokumenata

Faza “Podnošenje dokumenata”

 • Popunjavanje prijavnica za upis
 • Slanje dokumentacije na univerzitete i/ili uni-assist
 • Dobijanje nemačke adrese za korespondenciju sa univerzitetima

Faza “Prijem i upis”

 • Dobijanje poziva za prijemni spit
 • Otvaranje računa kod Deutsche bank
 • Pomoć u popunjavanju formulara za dobijanje vize
 • Konsultacije u vezi prijemnog ispita, računa i vize
 • Podrška u roku od mesec dana po dolasku u Nemačku
 • Pomoć pri izboru hostela ili drugog tipa smeštaja

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х