Pozivamo studente na učestvovanje u konferenciji “Automatizacija u industriji i ekonomiji 2019”

Studenti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i drugih slovenačkih univerziteta i fakulteta pozivaju se na učešće u 11. Nacionalnoj konferenciji “Automatizacija u industriji i ekonomiji 2019”, koja će se održati 9. i 10. aprila u Mariboru u Hotel City.

Da bi učestvovali na konferenciji, studenti moraju da prilože svoje članke, napisane u skladu sa zahtevima za pisanje naučnog članka, formata A4 i dužine od 4 do 6 stranica. Radovi se mogu temeljiti na prethodno rađenim referatima ili diplomskim radovima, seminarskim radovima ili projektima koji su nastali u tekućoj ili prošloj akademskoj godini. Teme članaka mogu biti automatizacija, robotika, mehatronika u industriji i ekonomiji.

Prijave za učešće na konferenciji (naziv članka, imena autora, naučnih mentora, njihove mejl adrese, kratak rezime članka) šalju se do ponedeljka, 25. februara 2019. godine na adresi: konferenca@aig.si (kopija na adresu: peter.planinsic@um.si i maja.atanasijevic@fe.uni-lj.si). Tekstovi članaka šalju se na iste adrese do ponedeljka, 18. marta 2019. godine. Učešće studenata na konferenciji je besplatno.

Detaljnije: aig.si

Izvori: feri.um.si, aig.sf