Pozivaju se naučnici i studenti da učestvuju u Drugom nacionalnom konkursu eseja o naučnim istraživanjima

Organizacija Znanost na cesti („Nauka na putu“) objavljuje Drugi nacionalni konkurs eseja o naučnim istraživanjima. Na učešće se pozivaju studenti i naučnici nezavisno od specijalnosti. Učesnici konkursa treba da napišu esej o svojim naučnim istraživanjima, dostignućima, greškama i problemima.

Eseji treba da budu napisani naučnopublicističkim stilom, dostupno i razumljivo za širu javnost, kao i da imaju interesantan naslov. Obim rada treba da iznosi  do 4 000 znakova sa razmacima. U tekstu eseja mogu biti jedna do dve slike.

Ukoliko esej ima dva ili više autora, glavni autor mora biti jasno označen. Svaki učesnik može da pošalje na konkurs maksimalno dva rada. Podaci o autorima treba da sadrže ime i prezime, ustanovu i adresu elektronske pošte.

Eseji učesnika u formatu doc. ili pdf. primaju se do 18. avgusta 2018. godine na adresu: info@znc.si. Tema mejla: ZnC-zgodba.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu znc.si, a uručenje nagrada pobednicima će se održati na septembarskom predavanju Znanost na cesti.

Ključni kriterijumi za ocenjivanje: Stil izlaganja, pristupačnost i razumljivost teksta, naučnost.

Žiri:

  1. Katarina Modic, izdavačka kuća Mladinska knjiga
  2. Lea Udovč, novinska agencija STA
  3. Maja Čakarič, list Delo
  4. Miha Pribošič, list Delo
  5. Dr. Kristina Žagar, Institut Jožef Štefan i učesnica tima ZnC

Pet autora najboljih eseja očekuju nagrade:

  1. 1 mesto: 100 evra + majica s logotipom ZnC-pisec/ka
  2. 2 mesto: mnjiga (izdavačke kuće Mladinska knjiga) + majica
  3. -3-5. mesta: majica

Za dodatne informacije u vezi sa konkursom pišite na adresu: info@znc.si.

Izvor: znc.si