Farmacija

Farmacija

Diplomci programa Farmacija imaju visok nivo znanja i praktičnih veština iz oblasti hemije, bi-ologije, medicine i farmacije i posebno duboko znanje o uticaju medicinskih preparata na ljudski orgnizam, efektima i neželjenim efektima njihove upotrebe, a takođe uzimaju u obzir medicins-ke i socijalne aspekte upotrebe lekova.

Diplomac je upoznat sa farmaceutskom tehnologijom, rezultatima farmaceutskih, mikrobi-oloških i bioloških ispitivanja lekova za ljudsku upotrebu i može da ocenjuje naučne podatke o medicinskim preparatima. Diplomirani specijalisti takođe imaju znanja iz oblasti pravnih aspekata farmaceutske prakse.

Nastavni plan odgovara Direktivi Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 2005/36 / EU o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Trajanje studija: 5 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 7500 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija i Biologija, na engleskom jeziku

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х