Održano predavanje prvog zamenika predsednika Računovodstvene komore Slovenije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani

U četvrtak, 21. februara 2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održano je predavanje zamenika predsednika Računovodstvene komore Slovenije, mag. Jorga Kristijana Petrovića. Predavanje je održano u sklopu predmeta Revizija, predavača Maje Zaman Grof.

U toku predavanja gost je govorio o važnosti državne revizije, istaknuvši pri tom ulogu Računovodstvene komore kao višeg organa kontrole državnih računa, državnog budžeta i državnih troškova.

Oslanjajući se na svoje bogato revizorsko iskustvo, Jorg Kristijan Petrović diskutovao je sa studentima niz rezonansnih revizorskih provera Računovodstvene komore, reviziju efektivnosti upravljanja skupom medicinskom opremom, reviziju racionalnosti upravljanja javnim stanovanje, reviziju upotrebe prehrambenih proizvoda u osnovnim školama, kao i reviziju rada opština.

U kontekstu slogana Računovodstvene komore “Pratimo puteve trošenja državnih sredstava” (“Bdimo nad potmi javnega denarja”), lektor je predstavio studentima i sadržaj revizije balansa budžeta 2017. godine, reviziju zaduživanja, planiranja i izveštaja o javnom dugu, naglašavajući dinamiku državnog duga zemlje.

Izvor: efnet.si