Na Univerzitetu Nova Gorica održaće se 6. zasedanje Rektorske konferencije univerziteta u Sloveniji

U petak, 18. januara 2019. godine, na Univerzitetu u Novoj Gorici, u mansionu Lantjeri u Vipavi, održat će se šesto zasedanje Rektorske konferencije slovenačkih univerziteta. Konferencijom će predsedavati rektor Univerziteta u Novoj Gorici prof. dr Danilo Zavrtanik.

Dnevni red zasedanja:

 1. Usvajanje dnevnog reda.
 2. Određivanje protokola.
 3. Razmatranje sprovođenja odluka 5. konferencije, održane 30. novembra 2018. godine.
 4. Program rada Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta u području visokog obrazovanja i nauke.
 5. Usvajanje privremenog budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta.
 6. Nacrt dopune kolektivnog ugovora.
 7. Obraćanje Komisije za medicinsku etiku u vezi sa kompetentošću univerzitetskih komisija po pitanju usklađivanja posebnih vrsta istraživanja.
 8. Pregled kriterijuma za akreditaciju i vanjsko vrednovanje visokoobrazovnih institucija i studijskih programa.
 9. Maturski ispit kao uslov upisa na univerzitete.
 10. Praktična obuka u području zdravstvene zaštite.
 11. Učešće rektorske konferencije slovenačkih univerziteta u istraživanju Evropske zajednice univerziteta po povodu budućih ugovora sa izdavačima (“Scholarly Read & Publish Agreement: Scenario & Modelling Study” – “Ugovor o uređivanju i objavljivanju naučnih izdanja: istraživanje i modelovanje scenarija”)
 12. Radne grupe.
 13. Inicijative i sugestije učesnika konferencije rektora.
 14. Razno.

U 17.30 sati, na kraju sastanka rektorske konferencije, u doktorskoj sali Univerziteta Nova Gorica u mansionu Lantjeri (Glavni trg, 8), održaće se pres-konferencija.

Izvor: ung.si