Na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja sprovode se tri interdisciplinarna projekta

Od marta do kraja jula 2019. na Fakultetu za primenjena društvena istraživanja sprovodiće se tri interdisciplinarna projekta uz učešće studenata, mentora i poslovnih subjekata: “Reši se stresa – TRE metoda” (Tension, stress and trauma Releasing Exercises – Vežbe koje pomažu oslobađanju od napetosti, stresa i traume); „Ribolovni turizam u Sloveniji na rekama i jezerima“ i „Mobilna aplikacija za djecu razvedenih roditelja“.

Projekti će se sprovoditi u okviru državnog programa saradnje s državom i neprofitnim sektorom na lokalnom i regionalnom nivou “Kreativnim putem do znanja 2017-2020, drugo otvaranje”.

Cilj projekta „Reši se stresa – TRE do smanjenja stresa“ je razviti pouzdan, javno dostupan program za upravljanje stresom. Autori projekta žele poboljšati socijalni i medicinski status pacijenata s rakom dojke i istovremeno stvoriti nove poslovne prilike i, dugoročno gledano, nova radna mesta.

U okviru projekta “Ribolovni turizam u Sloveniji na rekama i jezerima” je sprovođenje kompleksnog istraživanja u sferi ribolovnog turizma, koje će predstavljati osnovu za razradu ribolovnih turističkih produkata. Projekt će biti ograničen na područje zapadne Slovenije (Goriška, Obalno-Kraška, Centralna regija i Gorenjska).

Tokom rada na projektu “Mobilna aplikacija za djecu razvedenih roditelja” razviće se aplikacija koja će, zahvaljujući svom sadržaju, pomoći u prevladavanju traumatičnog iskustva odnosa između dece i roditelja, koji se ogleda u otuđenju i odvojenosti deteta. Zahvaljujući svom specifičnom sadržaju, aplikacija će pomoći korisniku da izrazi osećaje u stresnim situacijama, da ih razume, da dobije opšte savete i pribavi dodatnu podršku roditelja ili stručnjaka.

Izvor: fuds.si