Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani održaće se konferencija o pitanjima razrade inovacija za industriju EU

Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani 3. aprila 2019. godine održaće se međunarodna konferencija pod nazivom „Razvoj inovacija za industriju EU: objekti industrijske infrastrukture i otvoreni inovacijski ekosistemi“ (Boosting Innovation for EU Industry: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems).

Cilj konferencije je predstaviti različite aktivnosti i instrumente Europske unije u potpori inovacijama, pristupu industrijskoj infrastrukturi i finansijskoj potpori za promociju inovacija nakon 2020. godine.

Tokom konferencije, vodeći predstavnici Evropske komisije predstaviće učesnicima niz alata i aktivnosti za podsticanje inovacija u firmama, uključujući mogućnosti finansiranja. Sa druge strane, predstavnici firmi, univerziteta, istraživačkih organizacija i klastera podeliće svoje primere inovacija i dati predloge za poboljšanje ekosistema otvorenih inovacija.

Ovaj događaj je izvrsna prilika za sklapanje sporazuma o saradnji i uspostavljanje poslovnih kontakata – predstavnici firmi, istraživačkih centara, univerziteta, laboratorija, klastera, agencija, vlada i drugih organizacija mogu organizirati sastanke sa predavačima i drugim učesnicima koristeći posebnu onlajn platformu.

Registracija za učešće otvorena je do 3. aprila 2019. godine. Radni jezik je engleski. Učešće na konferenciji je besplatno.

Nacrt programa konferencije

Izvori: gea-college.si, boosting-innovation-2019.b2match.io