Procedure za sticanje obrazovanja u Mađarskoj

Procedure za sticanje obrazovanja u Mađarskoj

Prema mađarskom zakonodavstvu, stranci koji studiraju u mađarskim obrazovnim institucijama moraju dobiti dugoročnu studentsku vizu.

Vlasnik studentske boravišne dozvole ima sledeća prava:

  • Pravo boravka u Mađarskoj tokom perioda za koji se izdaje dozvola boravka
  • Slobodno kretanje unutar šengenskog prostora
  • Studenti mogu raditi sa skraćenim radnim vremenom
  • Popusti na putne karte, jeftini obroci, studentski popusti za muzeje, bioskope itd.
  • Pravo učešća u međunarodnim studentskim razmenama

Gde predati dokumente i dobiti „studentsku“ boravišnu dozvolu ?

Prijava se mora podneti u najbližoj mađarskoj ambasadi ili konzulatu, u zemlji prebivališta studenta ili u odabranoj susednoj zemlji, ako u državi studenta nema konzulata.
Ako ste državljanin države koja nije članica EU i dozvoljen vam je ulazak u Mađarsku bez posebnog prethodnog odobrenja (npr. Iz Kanade, SAD), možete podneti zahtev za dozvolu boravka u Mađarskoj.

Mogu li raditi tokom studija?

Da, možete raditi tokom studija. Postoje različita prava i obaveze, u zavisnosti od vašeg državljanstva:

  • Studenti EEA – nema ograničenja u pogledu radnog vremena, potrebno je da imate registracionu karticu;
  • Studneti iz trećih zemalja – mogu se zaposliti tokom studija sa boravišnom dozvolom u svrhe studija i raditi do 24 sata nedeljno tokom perioda studija ili 90 dana ili 66 radnih dana van perioda studija.

Mogu li raditi nakon završetka studija?

Nakon uspešnog završetka studija, možete se prijaviti za radnu dozvolu:
1. Možete se prijaviti za karticu zaposlenog bilo kada, čak i tokom studija,
2. Ako završite studije i još uvek imate važeću vizu / dozvolu boravka, možete se prijaviti za „vizu za traženje posla“, koja će vam dati dodatnih devet meseci nakon završetka studija da nađete posao ili započnete sopstveni posao. Kandidati moraju pohadjati u akreditovani program, a ne u kurs jezika.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х