Procedure za sticanje obrazovanja u Nemačkoj

Procedure za sticanje obrazovanja u Nemačkoj

Ako planirate da studirate u Nemačkoj, možda će vam trebati viza, u zavisnosti odakle dolazite i koliko dugo planirate da ostanete.

Za građane EU / EEA i švajcarske državljane viza nije potrebna. Spisak drugih zemalja bez viza možete naći ovde: www.auswaertiges-amt.de.

Kakva je viza potrebna za studiranje u Nemačkoj?

Za studiranje u Nemačkoj potrebna je nemačka nacionalna viza (D viza). Državljani trećih zemalja, koji nisu gore navedeni, moraju da podnesu zahtev za studentsku vizu.

Postoje tri vrste nemačke studentske vize:

  • Visa za kurs (viza za učenje jezika) – za obrazovne aktivnosti u trajanju od 3 meseca do 1 godine, za učešće na kursevima nemačkog jezika. Ne možete je pretvoriti u studentsku vizu.
  • Visa za apliciranje za studente (Visum Zur Studienbeverbung) – toplo se preporučuje da se prijavite za ovu vizu ako niste dobili potvrdu o prihvatanju od univerziteta ili još niste odabrali svoj program.
  • Studentska viza (Visum Zu Studienzvecken) – u slučaju da ste dobili univerzitetsku potvrdu o upisu. Studijska viza obično važi 90 dana i može se pretvoriti u boravišnu dozvolu.

Gde predati dokumente za dobijanje studentske vize?

Budući studenti treba da predaju zahtev za studentsku vizu u najbližoj nemačkoj ambasadi (Botschaft) ili konzulatu (Generalkonsulat) u zemlji prebivališta pre ulaska u Nemačku.

Da li treba da prijavite prebivalište kao državljanin Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske?

Da, svoju adresu morate da registrujete u Uredu za registraciju stanovnika (Einvohnermeldeamt) u roku od dve nedelje od preseljenja u novo prebivalište u Nemačkoj.

Gde predati dokumente i dobiti dozvolu boravka za studente (Aufenthaltserlaubnis) za građane koji nisu iz EU/EEA?

Nakon što stignete u Nemačku, morate da registrujete svoju adresu u Uredu za registraciju rezidenta (Einvohnermeldeamt) i da dobijete dozvolu boravka u Uredu za registraciju stranaca. (Auslanderamt).

Vlasnik studentske nemačke boravišne dozvole ima sledeća prava:

  • da živi u Nemačkoj,
  • da ima posao sa nepunim radnim vremenom,
  • Diplomci nemačkog univerziteta mogu da produže boravišnu dozvolu do 18 meseci da bi pronašli posao.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х