Procedure za spajanje porodice u Mađarskoj

Procedure za spajanje porodice u Mađarskoj

Propisi o spajanju porodice određuju uslove pod kojima se spajanje porodice odobrava članovima porodica koji zakonito borave u Mađarskoj i njihova i prava.

Spajanje sa članom porodice u Mađarskoj moguće je pod sledećim uslovima:

  • Podnosilac zahteva može doći ako član porodice ima dozvolu za dugotrajni ili stalni boravak u Mađarskoj ili je mađarski državljanin;
  • Podnosilac zahteva je član porodice ili lice sa izbegličkim statusom ili lice kome je dodeljen status supsidijarne zaštite.

Član porodice je:

  • supružnik mađarskog državljanina ili državljanina treće zemlje:
  • maloletno dete iz treće zemlje;
  • maloletno dete, uključujući usvojenu i hraniteljsku decu, supružnika državljanina treće države u kome supružnik ima roditeljsko staranje i deca su zavisna o njemu.
  • lice koje ima i vrši roditeljsko staranje nad maloletnim detetom i živi u istom domaćinstvu sa maloletnikom.

Pored ispunjavanja uslova za boravak u Mađarskoj, podnosilac zahteva mora da podnese prijavu sa dokumentima koji potvrđuju porodične veze, zdravstvenim osiguranjem za članove porodice i dokazima o finansijskoj solventnosti.

Dugoročna dozvola boravka za spajanje porodice izdaje se obično za vreme za koje važi boravišna dozvola izdata osobi sa kojom će stranac biti spojen.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х