Procedura spajanja porodice u Nemačkoj

Procedura spajanja porodice u Nemačkoj

Spajanje članova porodice u Nemačkoj je moguće kada je osoba pronašla posao i nastanila se u Nemačkoj. Međutim, postoje različiti zahtevi za ljude u zavisnosti od njihove nacionalnosti i statusa njihovog rodjaka.

Građani Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske mogu ući u Nemačku samo sa važećim pasošem ili ličnom kartom. Oni moraju prijaviti prebivalište u kancelariji za registraciju stanovnika (Einvohnermeldeamt).

Državljani trećih zemalja moraju da pribave porodičnu vizu za spajanje i boravišnu dozvolu od Uprave za strance u Nemačkoj. Viza za spajanje porodice omogućava im da žive i rade u zemlji, pod uslovom da rodjak – podnosilac zahteva – u Nemačkoj ispunjava jedan od sledećih uslova:

  • ima boravišnu dozvolu koja dozvoljava samozapošljavanje
  • ima EU plavu kartu
  • je istraživač ili visoko kvalifikovani stručnjak

Pored ispunjavanja gore navedenih uslova za boravak u Nemačkoj, podnosilac zahteva mora da uredi zdravstveno osiguranje i dokaže finansijsku sposobnost za sve članove porodice.

Dodatni zahtevi:

  • U slučaju ponovnog ujedinjenja supružnika ili registrovanih partnera, oboje moraju biti stariji od 18 godina i imati osnovno znanje nemačkog jezika.
  • Ako podnosilac zahteva ima EU plavu kartu ili dozvolu stalnog boravka, može da dovede dete u Nemačku bez ikakvih uslova.
  • Ako samohrani roditelj želi da dovede svoje dete u Nemačku, mora imati starateljstvo nad detetom.
  • Deca uzrasta od 16 do 18 godina, kada se pridruže roditeljima, moraju biti nevenčana, tečno govoriti nemački jezik ili biti u stanju da se lako integrišu u nemačko društvo.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х