Kako se studenti hrane?

Država Slovenija subvencionira ishranu svima studentima s važećim statusom (redovni, vanredni, ako i svi oni koji koriste apsolventski staž) , kao i studentima viših strukovnih škola i visokoškolskih zavoda. Status se dokazuje studentskom karticom, indeksom, potvrdom o upisu i sa ličnim dokumentom.