Intervju s diplomiranom studentkinjom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani Mašom Madon „Centar za karijere na fakultetu pomaže u pronalaženju prvog posla“

Savetovala bih diplomiranim ekonomistima koji traže posao da pokažu određeni stepen hrabrosti i učine nešto što bi se na prvi pogled moglo činiti neobičnim.” Pred vama je intervju sa diplomiranom studentkinjom Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Mašom Madon, napravljen povodom 100 godina univerziteta u sklopu ciklusa “Studiranje očima bivših studenata“.