Interdisciplinarne studije sa modernim pedagoškim pristupom: intervju sa dr Matejem Avbljem, rektorom Novog univerziteta i profesorom evropskog prava

Novi univerzitet čine tri fakulteta – Evropski fakultet prava, Fakultet državnih i evropskih studija i Fakultet slovenačkih i međunarodnih studija te nekoliko pridruženih članica. Uz sedište u Novoj Gorici, ima svoje univerzitetske studijske centre u Kranju, Mariboru i centru Ljubljane. Takođe sprovodi studijske programe u saradnji sa univerzitetima na Kosovu, u Hrvatskoj, SAD-u i Izraelu.