Imigracija u Sloveniju

Selidba u Sloveniju

Republika Slovenija nalazi se na jugu srednje Evrope u srcu industrijskog potencijala EU. Zahvaljujući svojoj strateškoj geolokaciji, Slovenija otvara globalne izglede za imigraciju u ovu zemlju, kako za poslovni razvoj, tako i za izgradnju karijere. Ove mogućnosti dopunjuju blaga klima, odlična ekologija, pristupačno obrazovanje i stabilna ekonomija, koja igra važnu ulogu u odabiru porodične imigracije.

Boravišna dozvola u Sloveniji dostupna je strancima na osnovu otvaranja sopstvene kompanije, radi sticanja obrazovanja, ako imaju ugovor o radu, uključujući i plavu kartu, kao i članovima porodice slovenačkih državljana. Najpopularniji od ovih osnova su studije u Sloveniji i poslovna imigracija, koja otvara izglede za razvoj evropske karijere, vođenje uspešnog posla i korišćenje širokih mogućnosti tržišta EU za ostvarivanje poslovnih ambicija.

Poslovna imigracija u Sloveniju

Poslovna imigracija je proces preseljenja u Sloveniju na osnovu otvaranja preduzeća i sticanja prava na život i rad.

Prvo ćete morati da registrujete pravno lice u Sloveniji.

Ovisno o uslovima aktivnog poslovanja, predstavnik kompanije dobija pravo da se prijavi za boravišnu dozvolu, koja je jedinstvena dozvola za rad i boravak u Sloveniji. Zapošljavanje radnika u ovom slučaju reguliše njegova kompanija.

Uslovi za aktivno poslovanje u Sloveniji:

– ulaganje od 50.000 evra u osnovna sredstva kompanije, izvršeno u roku od 6 meseci nakon registracije preduzeća;

– zaposleni državljanin Slovenije u periodu od najmanje 6 meseci pre podnošenja dokumenata za boravišnu dozvolu;

– prihod kompanije, koji iznosi najmanje 10.000 evra mesečno, predviđen za šest meseci pre podnošenja dokumenata za boravišnu dozvolu.

Ako je bilo koji od ovih uslova ispunjen, strani privrednik ima pravo da se prijavi za boravišnu dozvolu u Sloveniji.

Boravišna dozvola u Sloveniji na osnovu studija

Studenti visokoškolskih ustanova u Sloveniji mogu postati državljani bilo koje zemlje nakon završenog srednjeg obrazovanja u svojoj zemlji. Studenti visokoškolskih ustanova u Sloveniji dobijaju boravišnu dozvolu na osnovu upisa na studije. Ako strani student ima završeno visoko obrazovanje, na raspolaganju su mu master ili doktorske studije na univerzitetima u Sloveniji.

Deca koja idu u školu dobijaju boravišnu dozvolu na osnovu obrazovanja ako najmanje jedan roditelj ili staratelj ima boravišnu dozvolu, prebivalište ili slovenačko državljanstvo. Od šeste godine školovanje u Sloveniji je obavezno. U državnim školama u Sloveniji nastava je besplatna.

Prva boravišna dozvola na osnovu obrazovanja u Sloveniji izdaje se na godinu dana.

Boravišna dozvola u Sloveniji na osnovu zaposlenja

Slovenija je, kao i ostale zemlje EU, zainteresovana za kvalifikovano osoblje i nije retkost da lokalne kompanije angažuju strane stručnjake. Strani radnici dobivaju boravišnu dozvolu u Sloveniji na osnovu radnog ugovora. Takva dozvola vezana je za poslodavca, a rok za izdavanje kartice boravišne dozvole odnosi se na period na koji je ugovor potpisan.

2TM ne pomaže u pronalaženju posla, ali spremni smo da vam pružimo pomoć pri dobijanju boravišne dozvole na osnovu zaposlenja.

Plava karta u Sloveniji – EU plava karta

Boravišna dozvola zasnovana na zapošljavanju visokokvalifikovanog stručnjaka u Evropi naziva se EU plava karta. Na slovenačkom je to Modra karta. Takav specijalista može biti stranac sa visokim obrazovanjem, jedinstvenim veštinama i iskustvom koji su od posebne vrednosti za evropsko tržište rada.

Prilikom podnošenja zahteva za plavu kartu u Sloveniji, strani specijalista ima niz prednosti: prva boravišna dozvola se izdaje odmah na 2 godine, kandidat prima platu iznad tržišne, a spajanje porodice je moguće bez čekanja na dve godine boravka u zemlji, što je obavezno za ostale strance.

Spajanje porodice u Sloveniji

Bez obzira na osnove za dobijanje boravišne dozvole u ​​Sloveniji – posao, poslovanje, obrazovanje, sportska ili naučna karijera, brak i drugi – stranci imaju zakonsko pravo na spajanje porodice.

Po zakonu o strancima, deca i supružnik nosioca boravišne dozvole imaju pravo na spajanje porodice.

Spajanje porodice za strance sa boravišnom dozvolom stečenom na osnovu poslovanja, obrazovanja ili zaposlenja moguće je nakon 2 godine boravka u zemlji. Da bi započeli postupak, mora se produžiti boravišna dozvola za sledeću godinu i obezbediti dovoljan prihod za svakog člana porodice.

U slučaju da se spajanje porodice uredjuje sa državljaninom Slovenije ili za članove porodice vlasnika Plave karte, postupak spajanja može započeti odmah nakon dobijanja statusa člana porodice (na primer, neposredno nakon venčanja) ili istovremeno sa registracijom boravišne dozvole stručnjaka.

Produženje boravišne dozvole i dobijanje stalnog boravka u Sloveniji

Prva boravišna dozvola u Sloveniji za vlastnike preduzeća izdaje se na godinu dana. Za uspešno obnavljanje boravišne dozvole mora preduzeće podnosioca zahteva ispunjavati sve zakonske obaveze. Nakon 5 godina boravka u Sloveniji naosnovu poslovne boravišne dozvole, podnosilac zahteva može podneti zahtev za stalni boravak u Sloveniji.

boravišna dozvola na osnovu studija u Sloveniji izdaje se na godinu dana i produžava se na osnovu upisa u narednu akademsku godinu.

Boravišna dozvola zaposlenim stručnjacima u Sloveniji izdaje se na godinu dana i produžava na osnovu trajanja radnog ugovora. Nakon 5 godina neprekidnog boravka u Sloveniji, podnosila zahteva prijavljuje se za stalni boravak.

Zaposleni stručnjaci sa plavom kartom u Sloveniji imaju sledeće pogodnosti. Boravišna dozvola izdaje jim se odmah na dve godine. Nakon 5 godina boravka u Sloveniji na osnovu Plave karte EU, stranac može prijaviti stalni boravak u Sloveniji.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х