Imigracija u Slovačku

Imigracija u Slovačku

Republika Slovačka je industrijalizovana država u Centralnoj Evropi sa uravnoteženim državnim budžetom i jednom od najnižih stopa nezaposlenosti među zemljama članicama EU. Ova stabilna, aktivna zemlja privlači strane projekte i investicije, nudeći pristupačne mogućnosti imigracije građanima bilo koje zemlje na svetu.

U Slovačku se možete preseliti na osnovu otvaranja sopstvenog posla, zaposlenja u slovačkoj kompaniji, radi obrazovanja ili spajanja porodice.

Poslovna imigracija u Slovačku

Poslovna imigracija je prilika za otvaranje kompanije u Slovačkoj, legalno poslovanje u Slovačkoj i EU, dobijanje boravišne dozvole u ​​Slovačkoj i preseljenje u ovu zemlju sa čitavom porodicom.

Gde početi?

Poslovna imigracija u Slovačku započinje određivanjem vašeg budžeta – koje finansije imate da biste se kretali i razvijali sopstveni posao. Ovaj budžet treba odrediti ne samo na osnovu osnivanja kompanije i ulaganja neophodnih u vašu kompaniju, već i na osnovu prebivališta cele porodice tokom prve godine života u Slovačkoj.

Takođe je neophodno odlučiti o vrsti pravnog lica. Strani biznismen može da izabere pravni oblik društva sa ograničenom odgovornošću (s.r.o.) ili da se registruje kao samostalni vlasnik (živnostnik). Nakon registracije pravnog lica, stranac ima pravo da zatraži dozvolu boravka u Slovačkoj za sebe i svoju porodicu.

VAŽNO! Preduzetnik može odmah spojiti porodicu i maloletnu decu. Deca preduzetnika mlađa od 18 godina ne smeju biti u braku u vreme postupka spajanja.

Boravišna dozvola na osnovu zaposlenja

Strani stručnjak zvanično zaposlen u kompaniji u Slovačkoj takođe dobija boravšnu dozvolu  u Slovačkoj. Na osnovu ugovora o radu,  dobija boravišnu dozvolu tokom trajanja svog ugovora. Ima ista prava na spajanje porodice kao i po bilo kom drugom osnovu za spajanje porodice.

VAŽNO! 2TM ne pomaže u pronalaženju posla, ali pomaže u dobijanju i obnavljanju boravišne dozvole u ​​Slovačkoj za zaposlene strane državljane.

Boravišna dozvola u Slovačkoj na osnovu obrazovanja

2TM nudi pomoć pri upisu na visokoškolske ustanove u Slovačkoj.

Za strane studente koji su se uspešno upisali na studijske programe boravišna dozvola u Slovačkoj se izdaje odmah za čitav period studija.

Boravišna dozvola na osnovu studija u Slovačkoj produžava se u slučaju prelaska na sledeći stepen obrazovanja ili promene na zaposlenje, ako je diplomac dobio ugovor o radu.

Studenti u Slovačkoj mogu zaraditi dodatni novac tokom čitavog perioda studija. Za one studente koji žele da rade za sebe postoji mogućnost da se registruju kao individualni preduzetnici.

VAŽNO! Studenti, kao i druge kategorije stranaca u Slovačkoj, mogu spojiti svoju porodicu – supružnika i svoju maloletnu decu.

Spajanje porodice u Slovačkoj

Boravišnu dozvolu  u svrhu spajanja porodice u Slovačkoj mogu dobiti članovi porodice stranca koji ima boravišnu dozvolu ili prebivalište u Slovačkoj na osnovu studija, zaposlenja, poslovnih aktivnosti ili kao članovi porodice državljanina Slovačke.

Boravišna dozvola za spajanje obično se izdaje za vreme trajanja dozvole glavnog podnosioca zahteva.

Preduzetnici koji su doveli decu imaju pravo na poreske olakšice za svako maloletno dete.

VAŽNO! Deca mlađa od 18 godina u vreme spajanja ne smeju biti u braku.

Boravišna dozvola zasnovana na spajanju porodice može se zahtevati kako prilikom podnošenja dokumenata za boravišnu dozvolu zajedno sa glavnim podnosiocem zahteva, tako i bilo kada ubuduće, na osnovu trajanja boravišne dozvole glavnog podnosioca zahteva.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х