Hvala Novi Sade!

2TM se je i ove godine predstavio na sajmu obrazovanja »Putokazi«, koji se održao 4. i 5. marta 2020. u Novom Sadu u Srbiji. Na ovom međunarodnom sajmu, koji okuplja oko 500 domaćih i stranih obrazovnih ustanova, budući studenti su dobili „smernice“ za izbor svog profesionalnog puta.

Photo: © 2TM d.o.o.

Tim 2TM-a je tokom puta posetio i razne srednje škole i imao nekoliko prezentacija.

Predstavnici 2TM-a informisali su zainteresovane srednjoškolce i njihove roditelje o načinu studiranja u Sloveniji i prednostima sticanja međunarodno priznate diplome evropskog kvaliteta. Saznali su sve o izboru studijskih programa na slovenačkim univerzitetima, rokovima za upis, dokumentima potrebnim za prijavu i uslovima za upis na pojedine programe. Takođe su odgovarali i na pitanja o studentskom životu u Sloveniji (boravak, učenje slovenačkog jezika, prednosti studiranja u Sloveniji, plaćanje ispita, troškovi, studentski rad).

Buduće studente najviše zanimaju sledeći programi: engleski, prevodjenje, turizam, IT, menadžment, elektrotehnika, hemija, psihologija, marketing, pedagogija, ekonomija, mašinstvo, društvene nauke, fizioterapija, dizajn, geologija, fizika, matematika.

Hvala svima koji ste nas posetili u Novom Sadu!