Viza tip D

Viza tip D

Viza tip D

Inače poznata i kao nacionalna ili viza za duži boravak dodeljuje se licima koja će studirati, raditi ili stalno boraviti u Mađarskoj i izdaje se na 90 dana do najviše godinu dana.

Zahtev za vizu za duži boravak duži od 90 dana možete podneti u mađarskoj ambasadi u inostranstvu. Prijavu ste dužni da predate samo u mađarskoj ambasadi u državi čiji ste državljanin ili koja je izdala vašu trenutnu putnu ispravu, ili u državi u kojoj imate dozvolu za duži boravak ili stalni boravak.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х