2TM preporučuje

2TM preporučuje

Steknite klasično evropsko obrazovanje na nekim od najstarijih univerziteta u Evropi.
Mađarski univerziteti imaju dugu istoriju i akademsku tradiciju i nude klasično obrazovanje u oblastima medicine, poslovanja i ekonomije, prirodnih nauka, humanističkih i društvenih nauka, inženjerstva i informacione tehnologije, muzike i likovne umetnosti.

Svi najrelevantniji i najpopularniji programi koncentrisani su u jedinstvenom naučnom prostoru u dva grada – Budimpešti i Pečuju. Programi se predaju na engleskom jeziku, što ih čini pristupačnim i atraktivnim za studente iz celog sveta.

Unutar zidina najstarijih univerziteta u Mađarskoj studenti stiču kvalitetno klasično obrazovanje, savremena praktična znanja i veštine i evropsku diplomu koja je tražena na tržištima rada u EU i SAD.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х