Studije opšte medicine u Slovačkoj

Studije opšte
medicine
u Slovačkoj

Studenti programa opšte medicine dobijaju odgovarajuća znanja iz teorijskih, predkliničkih i klin-ičkih disciplina. Tokom praktične obuke uče osnovne metode prevencije, dijagnoze i lečenja. Po završetku integrisanog master programa, diplomirani studenti postaće specijalisti opšte medi-cine i mogu se prijaviti za rad kao lekari bilo koje specijalizacije. Obuka na programu opšte medicine traje 6 godina, a diplomcima se dodeljuje stepen doktora medicine, što im omogućava da rade ne samo u Evropskoj uniji, već i praktično širom sveta.

Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.

Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 10500 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija i Biologija, na engleskom jeziku

Smeštaj: studentski dom.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Menadžer će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Pismo od menadžera može završiti u fascikli SPAM.

Dodatni izvori komunikacije

tel. +386 69 699 054

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х